FK: "Det är en besvärlig situation för Jonatan"

Försäkringskassan följer den lagstiftning som finns, enligt Cecilia Udin, nationell samordnare vid Försäkringskassan.

18 september 2017 17:26
Vilka möjligheter har Jonatan Krekula nu att få fortsatt sjukpenning?

– Sedan 2007-08 är regelverket tydligt, det finns två undantag vid dag 180. Det är om det finns särskilda skäl eller om det är oskäligt att göra bedömningen mot normalt förekommande arbete på grund av en allvarlig sjukdom. Jonatan har fått ett informationsbrev om inriktning till beslut och har möjlighet att komma in med synpunkter eller ny information till och med 25 september som kan påverka det slutgiltiga beslutet som fattas efter den 25 september.

Krekula har en fast anställning. Han uppmanas att ställa sig som arbetssökande. Hur är det möjligt?

– Om Jonatan inte kan återgå till sitt vanliga arbete behöver han ställa sig som aktivt arbetssökande hos arbetsförmedlingen för att inte förlora sin sjukpenninggrundande inkomst. Jonatan erbjuds också ett möte tillsammans med arbetsförmedlingen så att han kan få reda på vilket stöd som arbetsförmedlingen kan ge honom.

Är det rimligt att Jonatan Krekula, vars konvalescens och rehabilitering försenats på grund av komplikationer, inte ska få sjukpenning under den tid som tillfrisknandet sker?

– Jag förstår att det är en besvärlig situation för Jonatan men lagstiftningen som Försäkringskassan måste förhålla sig till är tydlig, det finns två undantag (se ovan), för att få ersättning efter dag 180.

Finns det en maxtid för hur länge en återhämtning, rehabilitering, får ske?

– Det fanns en bortre tidsgräns hur länge sjukpenning kunde betalas ut som togs bort 1 februari 2016. Däremot finns det fasta tidsgränser, bland annat vid dag 180, där Försäkringskassan enligt lagen ska bedöma rätten till sjukpenning.

Maria Dahlgren
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!