Finland, Sverige och säkerheten

8 februari 2018 04:00

Sauli Niinistö har återvalts till Finlands president med överväldigande majoritet. Finska folket tycker att han gör ett bra arbete och inger förtroende.

Utrikespolitiken är presidentens ansvarsområde i samarbete med regeringen. Sju av åtta kandidater sa klart nej till finskt medlemskap i Nato.

Endast svenska folkpartisten Nils Torvalds sa ja och belönades med drygt en procent av rösterna. Detta faktum har knappast svenska pressen förmedlat.

Natofrågan är därmed avförd från politiska dagordningen i Finland åtminstone sex år framåt.

Militära alliansfriheten tjänar stabiliteten i Östersjöregionen, och Finland vill inte riskera att hamna mot Ryssland i en krigshotande situation, argumenterade Niinistö.

Alla kandidater klargjorde att Finlands beslut görs oberoende av Sveriges.

I nära 20 års tid har ett propagandistiskt zick-zack spel bedrivits mellan Helsingin Sanomat och borgerliga Stockholmspressen om att ett Natointräde närmar sig i respektive grannland. I själva verket har folkmajoriteten i bägge länderna stabilt varit emot ett inträde. Det har varit tidningarnas eget önsketänkande, inte fakta.

I en opinionsundersökning i Sverige före Folk och Försvars rikskonferens i Sälen ökade Natomotståndarna med fyra procentenheter till 44 procent, och anhängarna minskade lika mycket till 31 procent.

Det finns ingen majoritet för att ansluta sig till konventionen om kärnvapenförbud i finska riksdagen, endast de rödgröna partierna är för.

I Sverige, som till skillnad från Finland deltog i FNs förbudskonferens, utreds frågan inom utrikesdepartementet.

Finska fredsrörelsen hoppas att Sverige skriver under och anser att det skulle stödja deras egen och nordiska fredsrörelsens kampanj i frågan.

Vid en intervju under valkvällen talade president Niinistö positivt om de omfattande och förtroendefulla kontakterna mellan Finland och Sverige: ”Vi är mycket öppna mot varandra. Försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet mellan länderna byggs fortlöpande ut.

Trots detta är mitt tips att Finland även vid nästa större militära flygplansbeställning kommer att gå förbi Saab och vända sig till USA för nyanskaffningen.

I presidentvalskampanjen framgick att kandidaterna var väl insatta i svenska regeringens och oppositionens åsikter. Det är sämre beställt med insikterna i motsatt riktning.

Man kan ändå hoppas på att det omfattande informationsflödet under Finlands 100 årsjubileum ökat svenskarnas kunskaper om och respekt för grannlandet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnar Lassinantti tidigare verksam vid Palmecenter