Feministiska politiken måste vässas

Det Socialdemokratiska partiet måste vässa sin feministiska politik kraftigt om partiet inom en överskådlig framtid ska kunna skapa ett samhälle där kvinnor kan leva sina liv på samma villkor som män.

8 mars 2019 06:00

Det vill säga utan en ständig rädsla att bli slagna eller våldtagna, utsättas för sexuella trakasserier eller andra typer av övergrepp av män de i de flesta fall lever med eller har en relation till. Utan att kvinnor ska behöva vänta tills minst år 2044 innan de får samma lön som sina manliga kollegor (vilket #lönheladagenrörelsen visat är fallet idag). Och utan att kvinnorna ska behöva ta lejonparten av ansvaret för barnen och det obetalda arbetet i hemmet.

För att socialdemokraterna ska bli ett starkt feministiskt parti måste man integrera S-kvinnors politiska program i det Socialdemokratiska partiets politik mycket tydligare. I S-kvinnors politiska program finns skarpa politiska förslag som en feministisk regering borde genomföra. Som bland annat:

• En skärpt sexköpslag så att sexköp alltid leder till ett frihetsberövande straff.

• Sexköpslagen ska gälla svenskar som köper sex utomlands.

• Heltid som norm ska vara en lagstadgad rättighet.

• Föräldraförsäkringen ska vara individualiserad senast år 2020.

Om partiet genomförde de förslag som finns i S-kvinnors program skulle det bli en mycket kraftig skärpning av partiets feministiska politik.

Man borde dessutom införliva S-kvinnors politiska program i S partiprogram. Skrivningarna skulle bli mycket tydligare då om hur vi ska bekämpa patriarkatet, porren och prostitutionen, om hur vi ska bryta den könsmaktsordning som finns. Genom att bland annat sluta kvotera in inkompetenta män på arbetsplatser, i företag och andra typer av organisationer, samt genom att avskaffa ”kvinnolönerna” och ”kvinnopensionerna”. Det skulle innebära ett ställningstagande som markerade att S inte bara är en gubbhylla med stänk av rosa.

S-kvinnors ordförande borde också per automatik bli ordinarie ledamot i såväl VU som partistyrelsen på samma sätt som LO:s ordförande är det. Om S vill kunna kalla sig ett feministiskt parti på samma premisser som det kallar sig arbetareparti.

S borde även ha en klart större andel kvinnor än män i bland annat partistyrelsen och riksdagsgruppen. Våra väljare är till största delen kvinnor och det borde avspeglas bland våra förtroendevalda.

Många säger att klimatet kan inte vänta. Jag säger: Min systerdotter kan inte vänta. Min brorsdotter kan inte vänta. Mina systrar kan inte vänta. Mina väninnor kan inte vänta. Och inte heller deras döttrar eller systrar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrice Soares S-debattör