Farligt avfall på vift hos privatpersoner

Efter tips till kommunen upptäckte den impregnerade stolpar hos en privat fastighetsägare. Stolparna klassas som farligt avfall. De finns inte kvar hos fastighetsägaren, men impregnerade stolpar har dykt upp hos en annan privatperson i en annan by.

2 februari 2017 12:40

Det är flera turer i det här ärendet. Det inleddesi fjol somras med ett klagomål, som gjorde gällande att kreosotstolpar fanns på en privat fastighet. Kommunen gjorde en inspektion hos ägaren och fann ett upplag med kreosotstolpar och stolpar impregnerade med CCA, koppar, krom och arsenik. Dessa klassas som farligt avfall.

– De innehåller kemikalier för att de inte ska ruttna och lägger man dem i backen har man en viss utlakning av föroreningar. Därför ska de inte användas. De är långa och sågar man itu dem får man ett damm som innehåller föroreningar. Det är farligt att andas in det dammet. Och får man en sticka får man in föroreningar i kroppen, säger Malin Svensson, miljöinspektör.

Kommunen ville att stolparna skulle forslas bort till en godkänd mottagare. Vid den uppföljande inspektionen uppgav ägaren att han kört tillbaka dem till personen han köpt dem av. Han ville inte uppge vem. Kommunen förelade honom att lämna in kvitto eller bevis var stolparna fanns. Fastighetsägaren har meddelat att han inte har något kvitto.

– Syftet är att vi ska se att farligt avfall hamnar på rätt ställe, förklarar Malin Svensson.

Kommunen hade tidigare under hösten fått in ett nytt tips att många stolpar körts till en annan person i en annan by.

Sture Nordmarks företag har tillstånd för mellanlagring i Svalget. Skanova, som ingår i Telia-koncernen, har avtal med Svalget Återvinning AB att lämna telefonstolpar där till och med utgången av 2017. Stolparna körs till förbränning i Umeå.

Sture Nordmark uppger att någon olovligen kan ha tagit impregnerade telefonstolpar från Svalget.

– Men det vet jag inte. Stolparna kan också ha körts till andra innan de kommer till Svalget eller så är det stolpar som legat ute i fält och som någon tagit rätt på.

Sture Nordmark har varit hos den privatperson som senast uppges har stolpar på sin fastighet.

– Jag har pratat med honom. Om telefonstolparna är tagna från Svalget ska de tillbaka, men om de inte är det har jag ingenting med dem att göra. Där fanns också belysningsstolpar som aldrig varit in till Svalget. Han ska se till att köra tillbaka telefonstolparna, men inte de andra.

Är Svalget inte inhägnat?

– Ja, men det är många som har tillgång till anläggningen, svarar Sture Nordmark.

Du har inte gjort någon polisanmälan?

– Nej, det är inte mina stolpar. Tillståndet gäller mellanlagring. Jag äger ingenting i det där.

Stolptransporterna vägs både in och ut.

Kan du därav se om det försvunnit några stolpar?

– Nej, inte förrän man slutredovisar allt. Det är inte gjort ännu.

Malin Svensson, miljöinspektör, säger att kommunen kommer att göra en uppföljning hos den fastighetsägare där stolparna nu ska finnas. Går det att verifiera att det är samma stolpar som tidigare fanns hos den andra fastighetsägaren i en annan by kommer den fastighetsägaren inte att pressas på något kvitto.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!