Ett tomt mantra?

25 oktober 2019 06:00

”Hela landet ska leva” hör vi dagligen i debatter, men i verkligheten tar våra politiker beslut som motverkar den utvecklingen. Centraliseringen innebär att samhällsservicen monteras ner och då är det inte konstigt att folk inte vill bo kvar eller flytta in på orten. Genom att göra samhällsekonomiska analyser, reformera skattepolitiken och fördela de ekonomiska resurserna på ett mer rättvist sätt finns förutsättningar till bättre beslut, ett mer jämlikt Sverige och ett bättre utnyttjande av resurserna.

Möjligheter inom vården:

Många politiker ser inte helheten och jobbar på i gamla spår. Man kan i dag klara många vårdbehov med distansöverbryggande teknik. Läkare och sjuksköterskor som konsulteras via nätet kan bo i vilken glesbygdskommun som helst och serva hela regionen eller om man så vill hela Sverige och samtidigt fylla upp sin tjänst på den lilla orten med fysiska läkarbesök. Här skulle en regional lösning få en fördel mot de privata nätläkarna eftersom man redan i dag sitter på all journalinformation. Alla behöver inte utöva sitt jobb från ett sjukhus eller en större vårdcentral. Närsjukvården skulle bli effektivare och specialistvården skulle avlastas.

Möjligheter till bra utbildning för våra barn:

Inom skolan finns motsvarande problem med nedläggningar av landsbygdsskolor och elevtransporter in till kommunens centrala skolor. Vi skulle få en mycket bättre start i livet för våra barn om de fick gå kvar i sin landsbygdsskola, något som forskningen har kommit fram till. Skolbyggnader finns sedan tidigare, men de måste underhållas. Det blir dock billigare än att bygga nytt i centrum.

Möjligheter inom äldreomsorgen:

Även äldreomsorgen genomgår samma beska medicin som då övrig samhällsservice försvinner. Man skulle lättare kunna rekrytera omsorgspersonal till glesbygdskommuner och byar om man fick de rätta förutsättningarna. Lokaler finns det i regel, men även de måste underhållas. De äldre mår mycket bättre om de inte behöver flytta på ålderns höst. All forskningen pekar på det. Om man dessutom kopplar ihop behovet av vårdresurser för de äldre så finns det än starkare skäl till en decentraliserad lösning av vården, en vård närmare patienten.

Möjligheter inom näringslivet:

Man behöver inte sitta centralt på samma plats i landet för att kunna driva företag. Genom att behålla företag i mindre kommuner så ökar även möjligheterna till en enklare rekrytering av kompetenser. Våra största städer har problem med höga lönekostnader, höga boendekostnader, stor personalomsättning och stora infrastrukturproblem. På mindre orter finns det ofta billiga bostäder och basservice, om den inte redan är nedlagd. Intåget av automation, industrirobotar och artificiell intelligens (AI) kommer att radikalt förändra vår arbetsmarknad.

Det här måste lösas på ett intelligent sätt eftersom det ger nödvändiga konkurrensfördelar för våra företag samtidigt som det öppnas en möjlighet till att hela landet kan leva. Decentraliserade lösningar ger stora miljöfördelar om man samtidigt använder tekniken på rätt sätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Arne Larsson Kalix