Ett steg i rätt riktning

6 december 2018 05:00

Lördag 6 juni 2015 genomförde lastbilschaufförer i rörelsen ”Här stannar Sverige” en manifestation på flera orter i Norden – bland annat i Luleå.

”Vi vill att politiker tar krafttag mot laglösheten på vägarna både trafiksäkerhetsmässigt och ur konkurrenshänseende”, skrev arrangörerna i ett upprop.

De pekade på hur billig utländsk arbetskraft utnyttjas för att dumpa löner och villkor i åkerinäringen – en osund konkurrens som slår undan benen för seriösa åkeriföretag som följer svenska lagar och löneavtal.

Tre år senare har deras krav fått ordentligt genomslag i både samhällsdebatten och det politiska beslutsmaskineriet.

Natten mellan måndag och tisdag manglade Sveriges Tomas Eneroth (S) och övriga transportministrar i EU fram en överenskommelse för schysstare villkor på vägarna.

Den kan definitivt beskrivas som ett steg åt rätt håll.

Tidningen Transportarbetaren sammanfattar uppgörelsen:

- Striktare regler för cabotage. Lastbilar från andra EU-länder ska få köra högst tre inrikestransporter under sju dagar efter att de kommit in i Sverige. Sedan måste bilen lämna landet och vara borta i minst fem dagar.

- Reglerna om utstationerad arbetskraft vidgas. Det betyder att förare från ett annat EU-land har rätt till svensk lön och vissa andra svenska villkor när de kör i Sverige.

- Nya smarta färdskrivare kommer att krävas i nya lastbilar som rullar i EU från 2022. I befintliga fordon från 2024. De gör att myndigheterna lättare kan kontrollera att reglerna kring cabotage och utstationering följs.

- Undantaget för kombitransporter, som har gjort det möjligt för åkerier från andra länder att köra i Sverige utan att registrera sina lastbilar här, tas bort. Det handlar om transporter som kombinerar järnväg, sjöfart och lastbil. Reglerna, som kom till för att skona miljön, har utnyttjats för att runda cabotagereglerna.

Transportarbetareförbundet har analyserat överenskommelsen och anser att den rymmer klara förbättringar när det gäller att cabotagereglerna, kombitrafiken och utstationeringen. Men det finns också brister.

”Det blir tydligt att chaufförerna inte får ta sin långa veckovila i hytterna, men när det gäller den reducerade veckovilan behöver åkeriet inte ordna övernattning”, säger Magnus Falk, Transportarbetareförbundets internationella sekreterare, i en intervju i tidningen Transportarbetaren.

Därför gäller det att Eneroth, de svenska Europaparlamentarikerna, facket och andra fortsätter att driva på.

Nu väntar först debatt och beslut i Europaparlamentet. Därefter återstår den så kallade trialogen, där parlamentet, EU-kommissionen och ministrarna ska enas.

Med andra ord: Det finns fortfarande tid och möjligheter att påverka det slutgiltiga regelverket för att skapa schyssta konkurrensvillkor och arbetsförhållanden i yrkestrafiken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olov Abrahamsson