Ett jämställt Norrbotten

11 februari 2019 06:00

Konferensen Forum jämställdhet har dragit en stor publik till en mängd föreläsningar och seminarier i Luleå i slutet av januari. Det känns särskilt angeläget och viktigt, att just vi i Norrbotten ska sätta fokus på jämställdhetsfrågorna.

Det blåser starka högerpopulistiska vindar över Europa och i kölvattnet så ser vi hur flickor och kvinnors rättigheter urholkas och demokratin försvagas.

Här i Sverige så har vi Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som talar om att inskränka aborträtten och återinföra sambeskattningen, och ta bort ”pappamånaderna” i föräldraförsäkringen. Liksom sina bundsförvanter i Europa delar de idén om den heterosexuella kärnfamiljen. De motarbetar alla frågor som rör arbete, barnomsorg och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Under de senaste 10 åren så har högerpopulisterna vunnit inträde till de politiska arenorna i takt med detta så har jämställdheten aktivt förskjutits till det sämre. I Norrbotten så har vi samma situation i våra kommunala parlament. Vi har ett nytt politiskt landskap att förhålla oss till. Vi måste aktivt tillsammans arbeta för att stärka flickor och kvinnors rättigheter och och motarbeta rasism och förnedring av kvinnor.

I Kalix satsar vi på att bli en föregångskommun i Sverige när det gäller jämställdhet. Målet är att bli Sveriges mest jämställda kommun. Vi vill att vår kommun ska bli ett verkligt jämställt samhälle, där både kvinnor och män, flickor och pojkar känner att man har möjlighet att göra det bästa av sitt liv och utvecklas på lika villkor. Att bli ett verkligt jämställt samhälle är en stor uppgift.

Vi har haft ett fantastiskt år 2018 i Kalix, då vi inför ett flertal jämställdhetsreformer och arbetat aktivt med utbildning.

Vi har infört checklista för jämställda beslut. Alla politiska beslut ska ha en jämställdhetsanalys och leda till ökad jämställdhet. Vi har utbildat politiker och tjänstepersoner. Vi har gjort lönekartläggning och jämställt oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Vi har infört heltid som norm. Vi har tagit beslut om att alla anställda i kommunen ska få arbetskläder. Viktiga jämställdhetsreformer och tydliga signaler och inspiration till andra kommuner, företag och verksamheter.

Vad vill vi och vart är vi på väg? Det ligger ett mycket stort ansvar på politikerna i vårt län, för att göra verkstad av jämställdhetsarbetet och driva utvecklingen snabbare framåt. Det går allt för sakta. I Europa står kvinnors löner stilla. Med nuvarande ökningstakt kommer det att dröja till 3018, innan vi har jämställda löner inom EU.

I Norrbotten så har kvinnor fortfarande ca 25 % lägre inkomster än män.

Enligt OECD är jämställdhet är den enskilt viktigaste tillväxtfaktorn för ett land eller en regions utveckling. Med andra ord, vi har ingen tid att förlora. Det är nu vi ska göra Norrbotten verkligt jämställt.

I Kalix har vi satt jämställdhet högt upp på agendan, det ska genomsyra all verksamhet. Det gäller att ha jämställdhetsglasögonen på sig hela tiden och förändra sitt tänkande i grunden. Vi omfattas alla av osynliga normer och värderingar som begränsar oss, och vårt tänkande och beslutsfattande. Förminskar våra möjligheter som människor att bli det bästa vi är ämnade att vara.

Det handlar om utbildning och medvetandegörande. Jämställdhet är en vinst i micro- och i macroperspektivet. Ju mer jämställt ett samhälle är desto större tillväxt och välmående för alla. Varje människa ges möjlighet till att utvecklas i frihet, oavsett vem hen är och vad hen vill med sitt liv.

Vi behöver bli fler Norrbottningar och nu gäller det att vända trenden i alla kommuner.

Vi har en åldrande befolkning och kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för framtiden i länet. Fortfarande flyttar kvinnorna från Norrbotten. Vi måste vända trenden och visa att Norrbotten är ett framtidslän för alla.

Varför tjänar män fortfarande 2018, mera pengar för samma jobb, än kvinnor? Varför har män mera makt och inflytande i samhället? Varför äger fler män sitt boende och sin bil? Varför får män bättre hälso - och sjukvård?

Det handlar om politiska beslut, normer och värderingar hos oss alla. Beslut kan ändras och vårt tänkande och handlande kan vi förändra. Det handlar om att bestämma sig.

Det är nu det verkliga arbetet börjar och det är nu vi verkligen kan bygga ett jämställt Norrbotten tillsammans. Det är nu vi ska visa att Norrbotten är ett bra län för alla att bo och leva i. Jämställdhet är den absolut viktigaste tillväxt - och utvecklingsfrågan för län.

Vårt framtidslän - ett jämställt Norrbotten!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Burman (V) Kalix 2:a vice ordförande Kommunstyrelsen