LEDARE Alla som har syskon har garanterat någon gång under uppväxten upplevt irritation mot dem. De kunde konkurrera om föräldrarnas uppmärksamhet, retas och allmänt vara i vägen.

I vuxen ålder brukar det dock vända till tacksamhet över att syskonen finns. Man ställer upp för varandra, man bryr sig om och man gläds åt varandras framgångar.

Vår gemensamma historia i Norrbotten påminner mycket om syskons uppväxt. Förr om åren var det vanligt med konkurrens och missunnsamhet mellan länets kommuner och det förekom även mellan olika föreningar och företag.

Kommunerna konkurrerade ofta om samma arbetstillfällen och inte allt för sällan blev det en sorts kannibalism där vi mer eller mindre åt på varandra.

Men med mognaden av att växa upp insåg vi att det inte var fruktbart att hålla på så. Vi hade mer att tjäna på att spela i samma lag för att vi alla skulle vinna.

Ta till exempel Esrange i Kiruna, IKEA i Haparanda, Luleå Tekniska Universitet, Facebook-hallarna i Luleå, Försvarsmakten i Boden med flera. Alla dessa verksamheter gynnar hela Norrbotten.

Så att köra sitt eget race och att bygga murar mot varandra – det är en tid som bör förkastas till skräphögen.

Vi måste snarare bli ännu bättre på att samarbeta och tänka vitt och brett tillsammans även om vi redan har kommit en bra bit på vägen.

För när fler väljer att flytta till Norrbotten, oavsett om det är hemvändare söderifrån eller helt nya norrbottningar, så gynnar det hela länet eftersom vi har brist på arbetskraft.

När det etableras nya jobb i en kommun och arbetslösheten pressas neråt så gynnar det även grannkommunerna med positiva effekter som möjligheter till arbetspendling.

När järnvägar och vägar rustas upp eller nya byggs så underlättar det för transporterna. När det grävs bredband kapar vi avstånden till de digitala marknaderna och gör det enklare för företag att driva sin verksamhet här uppe i norr.

Och visst – det kommer även i framtiden att uppstå konkurrenssituationer mellan oss, precis som det kan uppstå bråk i en familj. Men om vi gör vårt bästa och spelar schysst gentemot varandra så vet vi att det som är bra för länet även gynnar oss själva i det längre perspektivet.

Hela vårt fantastiska Norrbotten ska leva och utvecklas och det är upp till alla vi som finns här att bidra till utvecklingen. När vi tillsammans, som goda syskon, drar åt samma håll – då är vi som starkast och då lyfter hela vårt län till nya höjder.