Ett av huvudargumenten håller inte

13 maj 2019 08:24

Lärarnas Riksförbunds stora rankning av grundskolorna i landets alla kommuner uppmärksammas i onsdagens tidning. Resultatet ­beskrivs som usel för Luleås del - sjunkande lärarbehörighet, dåliga elevresultat och låga lärarlöner. Skolchef och grundskolechef är med rätta bekymrade.

Undersökningen visar också något annat som kanske är än mer anmärkningsvärt, men som inte tas upp i artikeln: kostnaden per elev bland jämförbara kommuner (20 stycken) är lägre i Luleå än för genomsnittet. 20 kommuner lägger mer pengar per elev, nio lägger mindre. Därmed slår undersökningen undan benen på det som varit ett av huvudargumenten bakom de planerade skolnedläggningarna i Luleå - att kostnaderna per elev skulle vara mycket högre i Luleå än i jämförbara kommuner.

Längre skolvägar och därmed längre skoldagar och stora enheter med risk för stökigare skolsituation lär knappast förbättra skolresultaten.

Dags för ett ordentligt omtänk i Luleås skolpolitik!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Olsson