Esrange kan bli först med unika satellituppskjutningar

Esrange i Kiruna är på god väg att bli den första rymdbasen i Europa, och bland de första i världen, som kan sända upp små satelliter med en ny typ av raket. Ska det lyckas behövs 550 miljoner.

21 mars 2017 06:00

Swedish Space Corporation, före detta Rymdbolaget, satsar på att kunna sända upp små satelliter, så kallade cubesats, från Esrange med start 2021. SSC har visat att det är tekniskt möjligt, nu förhandlar man med politiker och myndigheter för att skapa praktiska och ekonomiska förutsättningar.

SSC förhandlar också med tillverkare av lämpliga raketer. Världen över används stora raketer för att sända upp stora satelliter, men nu ökar efterfrågan på mindre raketer. Men utvecklingen på satellitområdet har gått så snabbt att rakettillverkarna halkat efter.

Anna Rathsman är teknisk direktör och projektansvarig på SSC för planerna på att skjuta upp små satelliter med mindre raketer.

– Det finns än så länge ingen raket i hela världen av den här typen som är helt utprovad och startklar, säger Anna Rathsman. Det innebär att ingen annan rymdbas i världen ännu kommit igång. Så Esrange ligger bra till för att vara bland de första.

Enligt uppgift från SSC behövs en finansiering med 550 miljoner för att bygga nödvändig ny infrastruktur. Mycket finns redan på plats efter att SSC i femtio år sänt upp sondraketer från Esrange. En sondraket når upp i rymden men landar sedan med fallskärm och den medför inte någon satellit som ska gå in i omloppsbana.

– Marknadsutsikterna för att sända upp små satelliter ser goda ut, enligt Anna Rathsman. Det finns branschprognoser som visar att företag, universitet m.fl. över hela världen planerar att sända upp ca 3.000 små satelliter under åren 2017-2022. Det finns således ett stort behov av mindre raketer som är specialbyggda för att sända upp dessa satelliter.

Förhoppningen hos ledningen för SSC är att medel för ny infrastruktur för Esrange kommer att avsättas i nästa statsbudget. Länsstyrelsen i Norrbottens län har redan gått in i projektet med 3,8 miljoner.

Projektet heter SmallSat Express, berättar Anna Rathsman. Esrange ska fungera på samma sätt som en hamn eller ett flygfält. Ett företag som vill sända upp en satellit måste dels köpa en raket, dels köpa själva uppskjutningstjänsten från en rymdbas. Esrange vill bli en sådan rymdbas. Kunderna kommer att få fasta tider och priser. Esrange satsar på att sända upp satelliter i viktklassen 1 – 50 kg.

Uppskjutningen av små satelliter är en ny het trend inom rymdverksamhet. Den minsta kallas cubesat och är en kub med sidan en decimeter. Tekniska framsteg inom miniatyrisering av elektronik har möjliggjort byggandet av små satelliter. Istället för t.ex. en jordobservationssatellit som väger flera ton kan man nu sända upp en konstellation av många små satelliter.

Men dessa små satelliter har hittills fått nöja sig med att åka upp som extralast vid uppskjutning av någon stor satellit. Detta innebär stora begränsningar eftersom man måste anpassa sig till den raket man medföljer: man kan inte välja tidpunkt för uppskjutning och inte välja höjd på omloppsbanan.

– På SSC har vi länge haft målet att kunna sända upp satelliter, men det har inte funnits politiskt stöd och det har inte varit ekonomiskt lönsamt, säger Anna Rathsman.

Men 2015 presenterades regeringens utredning ”En rymdstrategi för nytta och tillväxt” där man förespråkar en större satsning på Esrange. Man säger där att Esrange senast 2020 ska vara ett betydande europeiskt rymdcenter och det bör utredas om det är möjligt att sända upp satelliter från Esrange. En sådan utredning gjordes 2016 och slutsatsen blev: det är tekniskt möjligt och det är att rekommendera!

Fakta: Små satelliter

Det behövs raketer som är ca 20 m höga för specialuppskjutningar av små satelliter.

Än så länge finns inte någon raket i hela världen av den typen som är helt utprovad.

De två raketer som SSC hoppas mest på är Electron från företaget Rocket Lab på Nya Zeeland och VLM som utvecklas av Brasilien och Tyskland.

Enligt dessa tillverkares webbplatser är de första testflygningarna planerade till i år för Electron och till 2019 för VLM.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ariel Borenstein