Enigt ja till avgiftshöjningar

Socialnämnden i Kalix säger ja till att höja en rad avgifter som äldre och sjuka människor betalar.

1 november 2018 20:52

Politikerna i socialnämnden har tagit ställning till förslag om att höja avgiften inom den kommunala hemsjukvården, att höja avgiften för trygghetslarm inom ordinärt boende samt att höja avgiften för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt boende och korttidsvistelse.

I beslutsunderlaget anges att socialförvaltningens ekonomiska situation föranleder "ekonomiska effektiviseringar".

Höjningen av avgiften inom hemsjukvården, som gäller dem som är inskrivna i hemsjukvården, är med 243 kronor till summan 500 kronor per månad. Hembesöksavgiften höjs med 45 kronor till 250 kronor per besök.

Transport av återlämnat hjälpmedel får en avgift på 200 kronor per transport.

Tillsammas ska dessa tre avgiftshöjningar ge intäktsökning med 157 000 kronor per år.

Avgiften för trygghetslarm höjs från 257 kronor till 360 kronor i månaden, avgiften för extra knapp höjs från 128.50 kronor till 180 kronor i månaden.

De två avgiftshöjningarna ska ge intäktsökning med 180 000 kronor per år.

Avgiften för hygien- och förbrukningsartiklar höjs från 344 kronor till 430 kronor inom särskilt boende och korttidsvistelse. En tilläggsavgift på 170 kronor i månaden införs för sängkläder, handdukar och badlakan.

De två avgiftshöjningarna ska ge intäktsökning med 720 000 kronor per år.

Det blev ingen diskussion om avgiftshöjningarna, en enig socialnämnd ställde sig bakom dem – som alltså sammantaget ska ge intäktsökningar med strax över en miljon kronor per år.

– Även med avgiftshöjningarna är allt subventionerat och våra avgiftshöjningar drabbar inte dem med lägst pensioner, maxtaxan gäller, säger Maud Lundbäck (S), ordförande socialnämnden.

Maxtaxan är ett högkostnadsskydd i äldreomsorgen.

Helena Nilsson Öhman, projektledare socialförvaltningen, presenterade en undersökning om vilka faktorer som får medarbetarna att välja att arbeta deltid trots att de har möjlighet att välja heltid.

Svarsfrekvensen är 32 procent, 142 människor, vilket motsvarar omkring 40 procent av dem som arbetar deltid. Där finns faktorer som att arbetet är tungt och återhämtningen mellan passen korta men också annat.

– Det är privata faktorer som styr mycket när människor väljer deltid, säger Helena Nilsson Öhman.

– Det är bra att vi jobbar med frågan, vi behöver alla på heltid, säger Maud Lundbäck.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Nilsson