En person insjuknad i TBC

Ett fall av TBC har påträffats på en arbetsplats i Kalix.

10 maj 2019 09:35

– Ja, det är en person som har insjuknat, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare.

Hur personen har smittats är inte klarlagt.

Personal och berörda på den drabbades arbetsplats informeras, vilket utförs rutinmässigt vid sådana här fall.

Det som sker direkt efter att det fastställts att det handlar om TBC är att man påbörjar en smittspårning. Den drabbade personen intervjuas och får frågor om var denne bor, ha befunnit sig och vilka personer som finns närmast.

– Hittar man då fall i omgivningen, vilket man väldigt sällan gör, då vidgar man smittspårningen.

Enligt Anders Nystedt är så många som var tredje person ute i världen bärare av TBC. I Sverige är dock den siffran betydligt lägre, här är bara runt 1–2 procent av befolkningen bärare.

– Det är inte jättefarligt att ha latent TBC, men är man bärare och gammal eller sjuk, då kan det bryta ut senare i livet.

I slutet av förra året påträffades ett fall av TBC på Gammelstads hälsocentral och där genomfördes omfattande kontroller för att spåra fler fall.

– Det har gått fantastiskt bra, alla siffror är inte sammanställda än men jag kan säga att vi hittade väldigt, väldigt få bärare av smittan.

Det brukar uppstå många frågor och oro kring konstaterade TBC-fall.

– Det finns i folksjälen i Norrbotten i och med att i far- och morföräldrars generation dog folk av TBC. Det är djupt rotat att det här är farligt.

I Sverige behandlas de som drabbats av TBC och blir friska i de allra flesta fall. Anders Nystedt kan själv inte komma ihåg att han varit med om att en insjuknad patient inte har blivit botad. Men det kan ta lång tid att bli frisk.

– Det behövs en ganska lång antibiotikabehandling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindgren