En lovsång till demokratin

28 december 2017 05:00

På ledarsidan 29 november skrev jag om orden ”votering är begärd och ska verkställas”, som Göran Persson (S-ledare 1996-2007) brukar beskriva som de vackraste i svenska språket.

Ett par läsare har hört av sig och berättat att det var författaren och poeten Svante Foerster (1931-1980) som var först med att skriva så fint om votering.

Det skedde i boken ”Klasskämpen” 1964, berättar Mats Rosin, mångårig kulturredaktör och ledarskribent på Folkbladet i Umeå.

Där står det på sidan 137:

- Vilket är det vackraste ord du vet, frågade hon späd i min famn.

Och jag svarade med samma uppriktighet:

- Votering är begärd och skall verkställas.

I ett mejl beskriver NSD-läsaren Stig Lindskog hur det gick till när Göran Persson började använda formuleringen i sina tal.

Det var Enn Kokk, mångårig central partitjänsteman, som tipsade Persson om Svante Foersters dikt ”I detta land, kamrat”.

Persson blev förtjust och använde dikten första gången i ett tal under den socialdemokratiska partikongressen i Sundsvall 1997.

Även i denna dikt, som har temat ”grey is beautiful”, resonerar Foerster kring orden ”votering är begärd och skall verkställas”.

En strof i den långa men vackra dikten lyder:

Grey is beautiful och

det finns faktiskt en skönhet i Svenska

Kommunalarbetareförbundet.

Grey is beautiful även i språket, ty det är på det grå språket

som demokratins grundlag blivit formulerad:

“Votering är begärd

och skall verkställas.”

Och fråga oss sedan

vad som är vackrare än “du gamla du fria”.

Svaret är grått.

Votering, varje votering, varje votum.

Människans rätt till röst; hennes rätt att icke blott tala

men våga

tala.

På sin läsvärda blogg återger Enn Kokk hela dikten och berättar även var den publicerats. Ursprungligen fanns den i en socialdemokratisk valdiktsamling, “Man kan inte äga en katt” (redaktör Bernt Rosengren, Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening, 1976).

Därefter trycktes den i den av Thomas Nydahl redigerade Svante Foerster-antologin “Kärleken upphäver tiden. Dikter 1952-1981” (Symposion, 1987). Senast återgavs den i “Bakom TV´n ändrades ljuset. 56 politiska dikter valda och kommenterade av Göran Greider” (Bonniers, 2005).

Göran Persson återvände till denna lovsång till gråsosseriet och politikens vardag många gånger efter sitt tal på Sundsvallskongressen 1997.

Han använde ofta Foersters ord för att beskriva demokratins innebörd – och den tål att påminnas om även denna dag i slutet av 2017.

I Sverige finns något som många människor runtom i världen bara kan drömma om. I detta land har alla en röst och möjlighet att driva sina krav, förslag och idéer.

Det betyder inte att alla får igenom sin vilja. Men när votering är begärd så skall den verkställas.

Fabriksarbetaren och städerskan är lika mycket värda och har samma rättigheter som disponenten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!