"En fråga om liv och död"

Tak över huvudet är en förutsättning för ett uthärdligt liv. Enligt Förenta Nationerna ses boende som ett grundläggande mänskligt behov.

3 maj 2019 06:00

Sverige får återkommande kritik då ansträngningarna att åtgärda bostadsbristen inte är tillräckliga.

I Kalix är situationen särskilt ansträngd. Enligt Socialstyrelsen är kommunen den sjätte mest utsatta i hela landet. I egenskap av beroendeläkare ser jag konsekvenserna av ett försummat politiskt ansvarsområde. Trots sin ringa storlek drabbas staden av osedvanligt många våldsamma händelser. Mina patienter tillhör den grupp av invånare som är speciellt utsatta. Utan bostad tvingas man sova hos aktiva missbrukare, man dras in i narkotikaaffärer och riskerar hamna under inflytande av kriminella grupperingar.

Socialt utsatta individer kommer under press att härbärgera hemlösa individer. Trångboddheten leder till ökade friktionsytor. Stress i kombination med hämningssänkande droger och alkohol leder till sänkt tröskel att bruka våld. En ökad våldsanvändning innebär i sin tur ytterligare stress och upplevt behov för utsatta att beväpna sig.

Mitt i denna negativa spiral finns barnen. Deras lidande är stort och utsattheten är enorm. Under 2018 omhändertog socialtjänsten i Kalix 28 barn från sina föräldrar. Det motsvarar en hel skolklass. Kalix framtid är barnen och när så många barn drabbas läggs grunden för en än svårare framtid. Även klasskamrater påverkas av de utsatta barnens närhet till våld och droger. Studiemiljön påverkas negativt av oro i skolorna.

Även samhället i stort påverkas negativt av bostadsbristens följder. Antalet mord är mycket högt i förhållande till befolkningen. Även för dem som inte drabbas personligen bidrar varje nytt mord till en ökad känsla av osäkerhet och tendens till segregering. Ett alltmer splittrat samhälle minskar sammanhållningen, vilket ger organiserad brottslighet ökat spelrum.

Kalix ligger högt i narkotikaanvändning, mord och utsatthet för barn. Min farhåga är att grunden nu läggs för en än värre situation i framtiden, med fler mord som följd. Jag ser även en risk för eskalering genom tillkomst av skjutvapen när organiserad brottslighet får lättare att verka. När grundläggande mänskliga behov såsom bostad inte är uppfyllda tar hela samhället skada. Detta gör bostadsbristen till en politisk fråga. Ledande politiker måste uppmärksamma grundproblemet för att kunna fatta strategiskt riktiga beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Markus Boman Chefsöverläkare Psykiatriska kliniken Sunderby sjukhus