Efter PFAS-larm: Invånare får inte dricka vattnet

Dricksvattnet i Arvidsjaur är otjänligt. Kommunmedborgarna uppmanas att varken dricka eller laga mat i kranvattnet. Vattentankar med rent vatten ska placeras ut i samhället inom kort.

31 augusti 2018 17:26

–  Vi har erhållit provsvar om förorenat vatten i våra vattentäkter. Drick därför inte kranvattnet! Det hjälper inte heller att koka det, säger samhällsbyggnadschef Åsa Andersson.

Däremot går det bra att tvätta sig och borsta tänderna i kranvattnet. Anledningen är att vid en provtagning uppdagades förhöjda värden av ämnet PFAS.

Enligt Naturvårdsverket är PFAS ett samlingsnamn för över 3 000 industriellt framställda kemikalier. De används i ett stort antal produkter som till exempel brandskum och impregneringsmedel. PFAS är vitt spridda i miljön, extremt långlivade och vissa är giftiga.

Det var vid en rutinprovtagning som det hela uppdagades.

– Det finns inga krav på att ta dessa vattenprover. Men vi ville ändå ta prov vid våra två vattenverk, det ena i samhället, det andra vid flygplatsen, säger Åsa Andersson.

Om dricksvatten innehåller mer än 900 nanogram PFAS per liter så ska man inte dricka vattnet eller äta mat som tillagats med vattnet tills halterna sänkts. Att duscha, bada eller diska i vattnet medför ingen risk.

Vattenproverna som analyserades av Alcontrol i Umeå visade chockerande värden på mellan 2 000-2 700 nanogram per liter.

Redan om PFAS-halten ligger över 90 nanogram per liter bör åtgärder vidtas. Innan vattnet används till mat och dryck bör halten av PFAS sänkas så långt som möjligt under 90 nanogram per liter.

– Det är därför vi uppmanar medborgarna i tätorten att inte dricka vattnet, innan ett säkrare provsvar kommit nästa vecka.

När kommer de svaren?

– Vi har tagit nya prover under fredagen, även i byarna, och väntas på analyssvar om fem dagar. Under tiden kommer vi att ställa ut vattentankar, bland annat på torget, men även till skolor och hälsocentraler. Vi ska lägga ut en karta på kommunen hemsida var alla nödvattentankar finns.

Så ingen bör dricka kranvatten i Arvidsjaur de närmaste fem dagarna?

– Nej, det är den uppmaningen vi går ut med till medborgarna. Skulle problemet kvarstå måste vi införa andra reningsmetoder av vattnet, säger Åsa Andersson.

Vet ni orsaken till det här problemet?

– Nej, men det pågår utredning. Det vi vet är att PFAS i brandskum tidigare har använts vid flygplatsen, men nu är det som hette PFOS förbjudet.

PFOS ersattes med andra PFAS-ämnen som man inte trodde skulle sprida sig, vilket visade sig vara fel. Dessutom misstänks flera av ersättarna vara lika problematiska.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Torbhörn Carlsson/PT