E10:an undersöks efter sättning

En sättning på E10 nedanför Bolagshotellet har fått LKAB och Trafikverket att starta undersökningar av marken. I augusti ska en ny bedömning göras om vägen kommer att kunna användas fram till nästa höst som planerat.

3 juli 2018 16:58

– Vi har fått indikationer på att det är en ökad rörelse kring vägen och att det troligtvis kommer från gruvverksamheten, säger Simon Lövgren, projektledare hos Trafikverket.

E10:an nedanför bolagshotellet har sjunkit på ett ställe så att det har blivit en grop. Det handlar om en sträcka på cirka fyra meter.

– Det har blivit som en sättning, den ska vi justera så att det blir en bättre komfort, säger Simon Lövgren.

Nu planerar LKAB och Trafikverket fördjupade undersökningar av vägen och marken runt omkring för att ta reda på hur gruvbrytningen påverkar vägen. Undersökningarna kommer bland annat att utföras genom borrningar i marken.

Enligt Trafikverket så är vägen säker att använda.

– Ja, den är säker att åka på. Så länge vägen är öppen så är den säker. Vi har kontinuerliga mätningar och utvärderingar samt att vägen okulärbesiktas dagligen, så länge den är öppen så är den säker, säger Simon Lövgren.

Enligt de prognoser som har gjorts så ska vägen gå att använda fram till den första etappen av nya dragningen av E10 är färdig. Den sträcker sig mellan Karhuniemi och Kurravaaravägen.

– Vi kan leda trafiken upp på etapp ett via Malmvägen. Det är våran prognos just nu. Sedan får vi ständigt utvärdera och känns det som att vi måste göra en ny bedömning så är det så givetvis.

Den första etappen av nya E10 beräknas vara klar i slutet av nästa år.

– Sedan kan det vara så att vi måste göra underhåll på vägen för att hålla den vid liv, men det är svårt att säga, Nu gör LKAB undersökningar av vägen och sedan ska vi tillsammans titta på vilka konsekvenser det kan få för E10:an.

Det kan hända att vägen måste stänga tidigare?

– Ja, det är klart om det inte går som de prognoser som vi har haft tidigare utan att det går snabbare så måste vi göra en ny utvärdering. Men så länge den är öppen så är den farbar och säker.

I augusti ska det göras en ny utvärdering av provtagningarna och analyserna som ska göras nu under sommaren.

– Då får man göra en ny bedömning om vi fortfarande tror att vägen kommer att vara fullt farbar fram till slutet av 2019 eller om man måste göra någon annan typ av åtgärd, säger Simon Lövgren.

Om vägen måste stänga tidigare än beräknat så finns en "plan B". Den går ut på att leda om trafiken via Silfwebrandsvägen, Hjalmar Lundbohmsvägen och Stationsvägen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!