Drömmen om nya gruvor

Gruvplaner utanför Vittangi, en möjlig pilotanläggning i Kaunisvaara och provborrningar i både Kiruna och Pajala kommun. Talga Resources sonderar hela länets terräng efter mineraler.

26 juni 2017 05:00

Det australienska gruvbolaget påbörjade redan 2012 prospektering av grafit i Nunasvaara utanför Vittangi. Grafit är en huvudingrediens i nästan all världens litiumjonbatterier tillsammans med koppar, kobolt och litium. Provbrytningarna de två senaste somrarna har gett positiva gensvar och förhoppningen från bolaget är att det ska bli en gruva i området, även om det är långt bort ännu.

– Nu jobbar vi med efterbehandlingen och vi ska fortsätta samarbetet med samebyn och markägare i området. Tanken är att vi ska lämna in en bearbetningskoncession för Nunasvaara nästa år, säger prospekteringschefen Amanda Scott.

I Nunasvaara uppges fyndigheten av grafitmalm vara väldigt stor. Men det finns andra ställen i Kiruna som man också är intresserad av.

I Ahmavuoma, som ligger mellan Lannavaara och Lainio, ska det finnas kobolt, koppar och guld.

– Vi har lämnat in ansökan om tre prospekteringstillstånd i Ahmavuoma. Det är en gammal fyndighet som LKAB hittade i slutet av 1970-talet och det är redan borrat ungefär 20 hål. Man har hittat stora mängder koppar, kobolt och guld där och vi överväger för tillfället att göra fler mätningar med helikopter, säger Amanda Scott.

Ett av tre tillstånd är enligt prospekteringschefen redan beviljat. Men det stannar inte där.

– Talga har ett annat projekt också, nordöst om Svappavaara. Det är Sveriges största koboltfyndighet, i Kiskamavaara. Så om vi bestämmer oss för att flyga över Ahmavuoma kan det hända att vi samtidigt flyger över Kiskamavaara, vilket i sådana fall blir till hösten.

Men även i Pajala har man lämnat in ansökningar för borrning. I Lautakoski, strax utanför Lovikka, tror man också på koppar, kobolt och guld.

– Det är två tillstånd från Länsstyrelsen som vi behöver för att kunna börja där, men jag hoppas att det blir klart inom några veckor. Och då hoppas jag att vi kan börja borra där, säger Scott och fortsätter:

– Vi borrade ett hål i september förra året, där vi hittade koppar, kobolt och guld och nu ska vi följa upp det. Det var det första hålet som någon har borrat där – så det är ett helt nytt område, vilket är spännande.

Just kobolt hoppas bolaget mycket på. Kobolt används enligt SGU (Sveriges geologiska undersökning) bland annat till batterier och efterfrågan väntas öka stort under de närmaste tio åren på grund växande marknaden för elektriska bilar med batterier, men det används också inom bioteknologi, medicin och inom kemiska processer i olje- och gasindustrin. I Sverige bedrivs ingen gruvbrytning för kobolt, över hälften av världsproduktionen står Demokratiska republiken Kongo för. Men efterfrågan är hög.

– Priset har stigit väldigt mycket de senaste sex månaderna. Det är mer än 55 000 amerikanska dollar per ton just nu. Därför letar många efter kobolt nu, i hela världen och även här i Sverige.

Vad är framtidsplanerna i Pajala?

– Vi håller just nu på att undersöka om vi hittar något och i så fall måste vi borra fler hål och utvärdera resultaten, men det tar väldigt lång tid och det är fortfarande bara prospektering.

Och om det finns mycket mineraler…

– Då är det självklart att tanken är att starta en gruva. Men det är så långt borta ännu. Vi vet ännu inte om vi hittar något, nu är det absolut bara prospektering och det kan ta tre eller fyra år innan vi ens bestämmer oss om det blir något eller inte. Studier kommer att visa om miljön och ekonomin tillåter hållbar gruvdrift, liksom dialogen med samer, markägare och samhället i övrigt.

Talga är dessutom intresserade av att öppna en produktionsläggning i länet för att utvinna grafen från grafiten.

– Nu gör vi en förstudie för grafenproduktion i Sverige. Vi har åtta ställen som vi undersöker just nu och de flesta ligger i Norrbotten: Kaunisvaara, Svappavaara, Piteå, Boden och Luleå, säger prospekteringschefen Amanda Scott.

Nunasvaara är närmast gruvdrift?

– Nunasvaara är närmast att bli en gruva. Men vi måste lämna in bearbetningskoncessionen och det brukar ta minst ett år tills de bestämmer sig och det kan bli överklagan och så. Men vi håller på med alla utredningar nu och hoppas att vi kan lämna in det tidigt under nästa år. Sen är det minst ett år efter det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Herman Öberg 0922–148