DNA-prov säkrar järvinventering

Järvstammen i Norrbotten beräknas bestå av cirka 170 djur.

15 februari 2018 15:04

Uppskattningen är baserad på de tre senaste årens inventeringar.

Dock hittades under inventeringsäsongen 2016 bara elva järvföryngringar, vilket bedöms vara en grov underskattning.

Därför inventerar länsstyrelsens fältpersonal under 2017 och 2018 även genom att samla in DNA-prover från sekret, spillning eller hår. 737 DNA-prov samlades in 2017 med allmänhetens hjälp.

– Under 2017 var insamlingsinsatsen av allmänheten mycket bra. Resultatet av DNA-analysen ger ett viktigt underlag för järvstammens fortsatta förvaltning. Nu under vårvintern 2018 hoppas vi kunna upprepa fjolårets goda resultat, säger Alexander Winiger, inventeringsansvarig för stora rovdjur på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har fått hjälp av renskötare, ripjägare och andra intresserade. Speciellt i Arjeplogs kommun har samarbetet fungerat bra.

Inventeringen visar att järvstammen är mycket ojämnt fördelad över Norrbotten. I större delen av skogslandet förekommer järven endast sporadiskt. I Jokkmokksfjällen, som för tio år sedan var huvudfästet för järvstammen i Norrbotten, har endast ett 20-tal individer hittats. Störst täthet finns i fjälltrakterna i Arjeplog, Gällivare och Kiruna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!