Detta kännetecknar generationerna

Vi har tagit reda på vad som skiljer de olika generationer åt. Hör du till den självständiga och kreativa generationen? Eller den ideologiskt vilsna?

30 december 2017 15:06

Kulturella rörelser och historiska fenomen präglar generationer och detta har man tagit fasta på när man delat in personer födda från början av 1900-talet till nutid. Generationerna har fungerat som studieobjekt i exempelvis opinionsundersökningar och de skiljer sig ofta åt vad gäller hur de lever och vilka värderingar de har. Generationen mellan 40-talet fram till 1961 är inte beskriven här. Den generationen kallas Baby boomers och beskrivits som tävlingsinriktad, konservativ och hårt arbetande.

Generation x.

Denna generation är född mellan år 1961 och 1981-talet. Den har också kallats "mittemellan"-generationen. Det finns förhållandevis lite skrivet om denna generation och det är kanske för att den är precis i mitten av två extremer eller motpoler. Studier gjorda i USA visar exempelvis att den ligger mellan den tidigare och den senare generationen när det gäller de flesta studerade opinionsfrågor, men också hur de lever och verkar. Exempelvis ligger de i mitten när de gäller hur stor andel som är troende och hur stor andel som gift sig i åldrarna 18-36. Det är typiskt för ´personer inom denna generation att inte anse sig höra till en generation.

Generationen beskrivs som självständig, pragmatisk, flexibel, skeptisk mot auktoriteter, kreativ och "glad". Den använder mycket ny teknik och många av Facebooks användare tillhör denna generation. Den försöker hänga med i nya digitala trender. Många hävdar dock att den inte kan hålla jämna steg med den senare generationen i den digitala världen, även om den försöker.

Detta var generationen som startade rave-kulturen och ungdomarna träffades i verkligheten och upptäckte och uppfann nya musikstilar. Den har också beskrivits som obrydd och fri. Den lade en grogrund för nästa generations mer radikala liberala synsätt.

Millennials

.

Generationen millennials födda mellan 80-talet och mitten av 90-talet. Någon beskrev att deras politiska ideologi ständig genomgår en metamorfos, alternativt att den är oerhört osammanhängande. Det är en generation som präglas av motstridiga filosofier och ideologier. Enligt studier gjorda i USA är det den generation som ogillar alla politiska partier mest. I USA kan man också se att denna generation tycks luta mer åt vänster. Generationen präglas av liberala värderingar. Personer som tillhör millennials är multitaskers och teknisk skickliga. På arbetsplatsen önskar de en öppen relation och dialog med sin överordnade. De vill också kunna balansera ett rikt privatliv med en karriär.

Nya trender har gjort generationen intresserad av kultstämplad retroteknik och kultur, så som vinyl-skivor och tidiga teve-spel. En journalist beskrev det som en blurrig linje mellan generationernas smak. På det sättet står även millennials med fötterna i två kulturellt olika tidsåldrar. Som exempel lyfter han att teve-serienStrangerthings lockat följare från båda generationerna.

Generation Z.

Generationen kallas också post-millennials och inbegriper person födda mellan mitten av 1990-talet fram till 2016. Denna generation har beskrivits som ”millennials on steroids”. Detta är den första generationen som kommer att lära sig att använda en smartphone innan de kan prata. De växer upp under en oerhört föränderlig tid och en del hävdar att en person ur generationen har mer gemensamt med en jämnårig på en annan kontinent än med sina föräldrar. Generationen kommunicerar kanske mer via sociala medier än i verkliga livet. De är toleranta och öppna när det gäller kön och sexualitet, och tenderar att värdesätta individualitet snarare än konformitet. Enligt studier är de mindre patriotiska än tidigare generationer och också mindre positiva inför framtiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!