"Det är viktigt att våga ta beslut"

"Det är tufft. Därför är det viktigt att ha en regionledning som vågar ta beslut", säger Simon Matti, statsvetare, apropå besparingar i vården.

6 mars 2017 05:00

Han konstaterar att sjukvården är kostsam.

– Och det finns ju inte mycket pengar. Länet är stort, men skatteunderlaget är litet. Därför blir det problem. Man måste prioritera resurserna och det går inte att göra alla nöjda, säger Simon Matti, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, LTU.

Konflikter går inte att undvika, enligt honom.

– Om man eftersträvar att bli omtyckt av länets befolkning ska man nog inte vara landstingsråd. För där måste man ta svåra beslut om prioriteringar.

Norrbotten har en krympande befolkning, även om det syntes en liten ökning nyligen.

– Men på vissa håll blir det glesare och tätare på andra. Någonstans måste man dra ett streck och säga att så här långt är det okej att färdas för sjukvård. Det är mycket tuffa prioriteringar att göra.

Han konstaterar att om de politiskt ansvariga backar på förslag om besparingar måste en minskning av kostnaderna ske på andra håll.

– Det blir ett nollsummespel. Resurserna är ju begränsade.

Att det blir stora protester när det kommer förslag på neddragningar är naturligt, anser Simon Matti.

– Det är som när kommuner lägger ner skolor. Det är ett tecken på att ens bygd håller på att försvinna när saker plockas bort, som sjukvård. Dels känns det otryggt att inte har sjukvård nära, dels skapar sjukvården arbetstillfällen som bidrar till ekonomin i kommunen. Det är lätt att förstå att man slår vakt om det man har.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!