"Det är inte lika pålitligt"

Ulf Sandström i Övermorjärv känner sig tvingad att övergå till mobil telefoni när kopparledningen försvinner i juni. ”Det är inte lika pålitligt som markburet”, säger han.

23 maj 2019 11:57

I september 2016 berättade Norrbottens Media om framtidstron när det skulle byggas fiber till många byar i Kalix.

I februari året därpå vann fibernätsföretaget IP Only upphandlingarna och intresset för fiber ute i byarna kunde börja undersökas.

I dag har runt 80 procent av Kalix totala befolkning tillgång till fiber men vissa som bor i mindre byar är ännu utan.

– Anledningen är att det krävs att runt 50 procent av fastigheterna inom ett område är redo att få fiberanslutning, säger Kenneth Björnfot, stabsansvarig för information och IT på Kalix kommun.

Det han menar med område består av flera byar med kring 100–300 fastigheter.

Detta gör det svårt att nå upp till den andelen intressenter i områden med många tomma fastigheter och sommarstugor.

– Det borde vara en procentandel av de boende, inte av det totala antalet fastigheter, säger Ulf Sandström.

Kenneth Björnfot säger att Post- och Telestyrelsen ställt som krav till Telia att det ska finnas ett fullgott alternativ då kopparledningen klipps, något Telia erbjuder i form av mobilt bredband. Han tillägger även att det man själv kan göra för att få fiber till sin by är att övertyga andra boende att fiberansluta.

– Problemet är att staten ger för små medel för att alla ska kunna ha tillgång till fiber. Totalt kostar bygget av fiber runt 250 miljoner kronor för landsbygden i Kalix kommun, jämfört med de 21 miljoner vi fick i stöd för projektet, menar han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helena Liljebäck