Den förtalade birkarlen

9 september 2019 06:00

Birkarlarna har skildrats som giriga och ondsinta och, att de förtryckte samerna. Den myten har länge närts, men punkteras nu i ett kapitel i Norrbottens museums årsbok. Det är skrivet av forskarna Ingela Bergman och Lars-Erik Edlund som arbetar med ett sexårigt forskningsprogram vid Silvermuseet i Arjeplog.

De tar avstamp i det enkla konstaterandet att varför skulle birkarlarna utsätta samerna för övergrepp? Birkarlarna drev handel och samerna var ju deras främsta kunder och leverantörer. Sedan finner de i forskningen stöd för detta.

Första gången begreppet birkarl nämns i forskningskällor är 1328 då kung Magnus erkänner birkarlarnas rätt till byteshandel med samerna. Privilegiet gällde ett område som omfattade Torne, Lule och Pite lappmarker. Stora områden i Nordnorge längs Ishavs- och Atlantkusten ingick också liksom norra Finland. Söder därom låg handeln direkt under svenska kronan.

Men så blev det 1500-tal och Gustav Vasa ville stärka den centrala kontrollen över de nordliga landsdelarna. Han gillade inte birkarlarnas handel med samerna. Han var inte den förste. Katolska kyrkan och tidigare svenska regenter ogillade birkarlarnas kontroll över den lukrativa handeln. Gustav Vasa tvingade birkarlarna att bli kronans skatteindrivare hos den samiska befolkningen, men handeln kom han inte åt.

Ett vapen i Gustav Vasas kamp mot birkarlarna var att utmåla dem som osympatiska, giriga figurer. Kungen kritiserade birkarlarna för att ha bihustrur och älskarinnor både hemmavid och i lappmarkerna. Samerna anklagades för att sälja döttrarna som älskarinnor till birkarlarna. Kungen påbjöd dödsstraff genom halshuggning för gifta birkarlar som begick äktenskapsbrott med samiska kvinnor.

Författarna pekar på att det handlar om makten överhistorieskrivningen när det gäller bilden av birkarlen. Historien har skrivits av prästerna och kronan. Gustav Vasa hade ett intresse av att framställa birkarlarna i en dålig dager.

Den som ser saken från den andra sidan finner att den samiska traditionen påbjöd dyrbara gåvor mellan friaren och hans familj och bruden och hennes familj. Birkarlar var gifta med samiska kvinnor och det gav starka familjeband. Att birkarlar köpt och samer sålt kvinnor visar på respekt för en viktig samisk tradition, påpekar författarna.

Det är alltid roligt när historisk forskning ger en annan, rättvisare bild av verkligheten. I denna årsbok får birkarlen sin upprättelse.

NY BOK

Per Moritz (red.) Norrbotten 2018–2019 Norrbottens hembygds­förbund/Norrbottens museum
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jan Bergsten