De hanterar Kirunabornas fritidsfrågor

Sedan årsskiftet har Kiruna kommun ett fritids- och idrottsutskott. Ordförande är Stefan Sydberg (M) som tidigare ansvarade för fritidsfrågor. Syftet är att föreningar och fritidsfrågor ska ha en lättare väg in till kommunen och att de ska få större fokus.

15 maj 2019 08:28

Under kommande kommunstyrelsemöte behandlas en motion om att införa ett utskott för fritids- och idrottsfrågor. Motionen bifölls i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det nya utskottet infördes dock redan vid årsskiftet.

Bakom motionen står Annica Henelund (C) som efter valet är ordförande i kultur- och utbildningsnämnden. Bakgrunden var att fritids- och kulturnämnden lades ner efter det förra valet. Ett kulturutskott inrättades i kommunen för att hantera kulturfrågor och stötta stadens kulturföreningar.

– Fritids- och idrottsfrågorna spreds däremot ut på flera olika förvaltningar. Bland annat Tekniska Verken i Kiruna AB sett till lokalerna, kultur- och utbildningsnämnden är till viss del inblandad till huvudsak gällande föreningsbidrag.

Föreningarna hamnade under kommunstyrelsen där de fick lite fokus enligt Henelund.

– Mitt förslag var att inrätta ett fritidsutskott motsvarande kulturutskottet. Tanken var att det skulle vara en liknande instans och att det ska vara en lättare väg in för fritidsföreningar till kommunen och enklare att veta vem man ska vända sig till.

Vice kommunalrådet Stefan Sydberg (M) är ordförande och förklarar hans och ledamöternas roll kort och gott med att de beslutar i frågor som rör fritidsverksamheter.

– Under det senaste utskottet hanterade vi kommunkontakter, beslut om investering då det behövdes en ny sarg till Rakethallen eftersom ett lag har gått upp i ettan. Vi lade även fram ett förslag till kommunstyrelsen om att det ska skjutas till mer pengar till stallet och förlängde hyreskontraktet, säger Sydberg.

Tidigare ansvarade Sydberg för fritidsfrågor på egen hand.

– Det fungerade inte riktigt bra under de fyra åren. Det var inte rättvist och oppositionen hade dålig inblick. Helt enkelt inte strukturerat. Nu blir det mer ordnat med ett politiskt utskott som kan behandla de här frågorna, säger Sydberg.

Förutom Sydberg sitter även Sten Nylén (NSP) och Gunnar Selberg (C) från kommunledningen samt Siv Gunillasson (S) och Jonas Stålnacke (S) från oppositionen. Fyra möten per år är inbokade, två gånger under våren och två under hösten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Huhtaniska