De bygger upp Särkilax kyrka

I ett nedlagt sågverk i Haapakylä håller ett gäng "historiens byggjobbare" till. Tack vare ideella krafter får medeltidskyrkan i Särkilax nytt liv efter 400 år.

8 augusti 2017 20:45

Historien om medeltidskyrkan som spolades bort av en kraftig vårflod på Torne älv på 1600-talet har länge varit känd och ett minnesmärke i form av ett träkors med minnesplakett har rests. Men när 400-årsminnet 2017 närmade sig tyckte några bybor att det behövdes något mer monumentalt för att lyfta fram en viktig del av Tornedalens historia. Tanken på att bygga upp en replika av den gamla kyrkan föddes. Som ett led i hela projektet har fördjupad forskning skett. Nyligen kom en historiebok om Särkilax kyrka ut, skriven av Petter Antti.

Men att bygga upp en helt ny kyrka är ingen lätt match med allt vad det innebär i form av tillstånd, ansvar, finansiering med mera. Därför startades föreningen Särkilax kyrkas vänner. Två av de bybor som är starkt engagerade i föreningen är byborna Leif Toolanen och Jan Tollin.

–Det här är ett kulturminne värt att bevara. Särkilax var den katolska kristenhetens näst nordligaste kyrka, då Sverige och Finland var ett land. Att den låg just här var för att älvarna var den tidens farleder och här var en bördig plats, rik på fiske, berättar Jan.

Byggprojektet hade dock en lite svår start;

– Snön låg kvar länge i skogen i år vilket fördröjde arbetet med att ta fram timmer. Och de yrkesmän vi ville boka var sedan länge uppbokade, berättar Leif.

– Den största hjälpen har vi fått på lokal nivå. Övertorneå kommun har gett ett bidrag och vi har haft god hjälp av skogsägare, entreprenörer, företagare och inte minst folk som ställt upp med gratis arbetskraft. Den kyrka som byggs kommer inte att vara en officiell kyrka men man ska kunna ha vigslar, dop, sångaftnar och liknande i den. Att bygga den är ett sätt att lyfta fram kulturhistoriska värden för kommande generationer, säger Jan.

För att locka arbetskraft inleddes projektet med en kurs i timring. Paret Inga-Lisa Bengtsson Dantoft och Lars-Erik Ahlsson deltog. De är två av cirka femton personer som valde att vara kvar och arbeta på sin lediga tid. Inga-Lisa är inte bara enda kvinnan i arbetslaget utan också äldst i gänget med sina 87 år;

– Att få vara med i ett sådant här projekt är både avkoppling och meningsfullt, bygdens historia ligger mig varmt om hjärtat. Och så är det så roligt att se det växa fram!

– Ja, hon jobbar som en "hel karl", säger Lars-Erik skämtsamt.

Det finns inga ritningar som visar hur originalkyrkan i Särkilax såg ut. Petter Anttis och andra forskares råd har legat till grund för utformningen av replikan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa