Dags för stor rymdträff i Kiruna

Sverige är en framgångsrik rymdnation, trots vår storlek. Nu samlas ett stort antal aktörer inom rymdbranschen för en konferens - och kanske kan samtalen leda fortsatt utveckling här.

8 maj 2017 18:17

Rymdforum Sverige arrangeras vartannat år och ger olika aktörer inom svensk rymdverksamhet - rymdindustrin, universitet, forskningsinstitutioner, myndigheter och politiker - chans att berätta som sina respektive verksamheter, knyta kontakter, och diskutera olika aktuella frågor.

År 2015 blev den statliga rymdutredningen färdig. Utredaren föreslog att en nationell strategi för att bättre ta tillvara de nya möjligheter som rymdverksamheter ger skulle tas fram. Därefter har en annan utredning föreslagit en stor satsning på rymdbasen Esrange som skulle möjliggöra att även mindre satelliter skjuts upp därifrån.

Norrbottens media frågar Lars Eliasson, avgående ordförande i föreningen Rymdforum Sverige som arrangerar konferensen, om svenska rymdaktörer andas optimism och väntar satsningar.

– Ja, det är klart vi är optimistiska inom rymdverksamheten i stort. Och vi är framgångsrika också - Sverige är ett litet land men vi har varit med under lång tid. Rymdindustrin är också framgångsrik i att leverera delsystem till olika rymdsammanhang. Det finns också en hel del användare som skulle kunna dra större nytta av de rymdhjälpmedel som finns, men det kräver både personella och ekonomiska resurser.

Lars Eliasson menar att rymdverksamheter är till stor nytta för samhället.

– Det är trots allt ett kostnadseffektivt sätt för samhället att förse sig med information om allt som har med fjärranalys att göra, få kartunderlag, och om vad som händer med miljön till exempel, säger han.

Nu växer också alltfler företag med nya idéer om hur man kan dra nytta av information från rymden fram.

– Det är en lite omvälvande period inom rymdverksamheten. NASA börjar köpa tjänster från privata företag, så det är inte bara myndigheter som är med längre. Och det skapar nya förutsättningar, fortsätter Lars Eliasson.

Esrange och andra rymdverksamheter i norra Sverige har stor potential att växa.

– Esrange inte minst eftersom det är ett relativt glesbefolkat område som kan användas för rymdsyften. Så vi får väl hoppas att det kan utvecklas mer. Att skicka upp små satelliter har det pratats om länge, och det kommer, förr eller senare. Och då gäller det att vara med, säger Lars Eliasson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Saga Skovdahl

Ämnen du kan följa