I kusten soligt och på dagen åter 15-20 grader men i kustbandet kallt, främst där vi får pålandsvind. Inatt åter noll eller strax på minussidan. Svag och växlande vind.

I inlandet soligt, men i delar av Tornedalen en del moln. På dagen åter 15-20 grader. Inatt åter noll eller några minusgrader. Svag och växlande vind.

I fjällen blir det mestadels soligt och klart, men längst i norr tidvis lite moln. Idag åter 10-15 grader, inatt åter ner till noll eller några minusgrader. Sydostlig eller växlande vind.

KÄLLA: SMHI