Bygger konst – i vardagsrum

I "Gula huset" i Boden ska projektet Konst händer installera ett vardagsrum. Som flykting fråntas man rätten att vara värd, man blir en gäst i ett främmande land. "Det är det projektet bygger på", säger Sandi Hilal, arkitekt och konstnär.

10 december 2017 14:52

Boden är en av 15 platser som valts ut att delta i Konst händer och "Gula huset" på Prästholmen har en central roll i projektet.

Sandi Hilal har sedan starten för cirka ett år sedan besökt Boden fyra gånger. För henne var det viktigt att göra andra delägare av det.

Hon blev tagen av det vackra landskapet och de vackra militärbyggnaderna vid sitt första besök.

– Jag kände att det är väntans stad.

Hon beskriver soldater med vapen som väntade på ett krig som aldrig kom. Istället kom människor på flykt från krig.

– Jag ville se vilket liv de har här. Det är eländigt och jag kände lukten av depression. För dem är det här ett ställe utan något att göra. Det är kallt och jag fick bilden av små, stänga rum med människor från olika länder utan möjlighet att kommunicera med varandra, säger Sandi Hilal, som har jobbat i flyktingläger i Mellanöstern i 15 år.

Syftet med projektet är att producera offentlig konst.

– När man insåg att kriget inte skulle komma påbörjades en nedmontering och flyktingarna som kommit hit vill inte stanna kvar.

Sandi Hilal gick till det gula huset och frågade en flykting om det fanns någon som ville stanna. Det fanns det, Yasmeen Mahmoud och Ibrahim Hajabdulla. Ibrahim bjöd hem henne till familjens hem där även Yasmeens mamma bodde då och ett barn, men det var inte parets dotter. Sandi berättar att flickan och hennes föräldrar hade hamnat i olika båtar och kommit ifrån varandra under flykten över havet.

– Trots det var de positiva. Från det att jag steg över deras tröskel in i vardagsrummet kändes det positivt. De var värdar för regeringens representanter från Konstrådet. Det kändes att det fanns något att bygga på.

När man går över gränsen från sitt hemland så blir man en gäst för resten av livet, säger Sandi Hilal.

– Men Yasmine och Ibrahim var värdar, de hade mat att bjuda på och historier att berätta. Med värdskapet blir man människa igen.

Hon berättar att man även i flyktinglägren alltid gjorde en plats för att ta emot gäster trots att det var trångt.

Sandi Hilal bestämde därför att projektet måste bygga på värdskap. Genom Bodenbo har de fått tillgång till en lägenhet i "Gula huset".

– Vi ska omvandla den till ett vardagsrum där flyktingar ska vara värdar. Yasmine ska genomföra det tillsammans med Havremagasinet. Dit ska även mammor och barn komma. Det ska finnas kuddar, som man kan skriva på vilka koncept som är viktiga för oss.

Vid nästa besök hoppas hon att vardagsrummet ska stå klart och tillägger att vardagsrummet också är en plats för folk i Boden, inte enbart för flyktingar. Hon hoppas att skriften på kuddarna ska skapa gemenskap och diskussioner. Ett till vardagsrum ska skapas på Arkitektur- och designcentrum.

– Jag tror att konsten kan användas för att synliggöra det osynliga. Det finns idag många olika vardagsrum i Sverige. Problemet är att de är stängda och osynliga.

Sandi Hilal anser att värdskap är en grundläggande rättighet och menar att om man accepterar att vardagsrummen ser olika ut, är generös och delar med sig kan det blir en ögonöppnare. Genom att utbyta erfarenheter av mänsklighet kan projektet bidra till hela samhället.

– Boden är en öppen plats och jag vill att människor ska fråga sig själva vilken sorts vardagsrum de har, om de utövar sitt värdskap och hur de gör det. Hur är man som värd? Hur är man som gäst?

Konst händer

Inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum ska Statens konstråd under tre år, 2016-18, producera offentlig konst med fokus på miljonprogramområdena i landet. Konstrådet fick in ansökningar från 153 ställen över hela landet. Av dem valde rådet tillsammans med en referensgrupp först ut 28 stycken. De har tittat på flera kriterier; platsens potential, möjligheten till samarbete, hur stort engagemanget är lokalt och möjligheterna att göra ett konstnärligt arbete, som är intressant ur ett konstnärligt perspektiv, de sökandes perspektiv och platsens perspektiv.

Representanter från konstrådet besökte de 28 platserna och valde sedan ut 15 platser, där Boden och Prästholmen är en.

Hela Konst händer omfattar 28 miljoner kronor. Andra medfinansiärer kommer också att bidra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Tegström