Brist på arbetskraft stoppar utveckling

Arbetsförmedlingen i Boden bjöd in arbetsgivare för att se hur man kan samverka rörande kompetensbehov. "Ett första steg är att lära oss av varandra", säger Ann-Chatrine Granström, sektionschef.

31 januari 2018 06:00

På tisdagen bjöd arbetsförmedlingen i Boden in till ett dagsseminarium med 20-talet deltagare. De största arbetsgivarna som deltog var Försvarsmakten och Boden kommun, men det fanns också privata företagare.

– Tanken med träffen är att diskutera frågor som berör både arbetsgivarna och Arbetsförmedlingen som kompetensförsörjningen och hur samarbetet kan förbättras mellan oss, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Boden-Luleå.

Vid seminariet presenterades också prognosen för arbetsmarknaden i Boden.

– Det är fler i jobb än förra året. Arbetslösheten har sjunkit en procent i Boden och ligger på sju procent just nu. För inrikesfödda är det extremt lågt drygt 4 procent medan vi måste jobba mer med dem som kommer hit till Sverige av olika skäl, säger Nilsson.

Enligt arbetsförmedlingens chef så är det som efterfrågas på arbetsmarknaden företagstjänster och personlig service, typ reparatörer. Överskott har det däremot varit på butikssäljare och anställda inom lokalvård och administration.

– För att få det långsiktiga fästet på arbetsmarknaden behövs en bättre utbildning. Bristen på kompetens gör att företag inte kan växer fast vi har en urstark konjunktur. Därför måste vi bli bättre på att arbeta tillsammans, säger Ann-Chatrine Granström, sektionschef på AF i Boden.

Thomas Knutsson, chef för nyöppnade Jobbcenter som är arbetsförmedlingens ingång i kommunen med praktikplatser och övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder, anser att det också handlar om en förändrad attityd.

– Arbetsgivare måste också förändra sin inställning och våga rekrytera även dem som står en bit ifrån arbetsmarknaden eller inte är färdigutbildade, säger Knutsson.

Deltagaren Ove Johansson, upphandlad företagsrådgivare jobbar mycket med mindre företag. Enligt honom är det en jättetuff utmaning med rekrytering.

– Jag känner verkstäder som lägger ned för att de inte får tag i kompent personal i sina verksamheter. Småföretagare kanske inte heller har tiden, kunskapen eller erfarenheten och är kanske oprofessionella rekryterare. De behöver en paketlösning.

Något som Helena Hansson, chef för Komvux, snabbt nappade på.

– Den gruppen skulle kunna vara betjänta av lärlingsutbildning. Det kostar ingenting för företaget, för staten ger statsbidrag. Det handlar någonstans om att hitta varandra. Vi har haft lärlingar mot förskolan och det går säkert även att hitta en lösning här, säger Hansson.

På komvux utbildas mycket vårdpersonal. I dag är det en god arbetsmarknad och alla som utbildar sig får jobb.

– Vuxenutbildningens styrka är ju att man får studera i den takt som passar om man redan är ute och jobba vilket de flesta gör.

Ulla-Britt Kankaanranta, rekryteringskordinator på Artelleriregementet, tycker att alla måste hjälpas åt att göra arbetsregionen attraktiv för ökad inflyttning.

– Försvarsmakten har ett behov av att rekrytera. Nu när vi inför plikt kommer mer folk för att utbilda sig hos oss. Då är det jätteviktigt att man känner att man vill stanna och få sin anställning här i regionen. Försvarsmakten kommer behöva att 20 procent läser vidare till officer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler