Bodens pastorat miljödiplomerat

Bodens pastorat mottog på fredagen Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling.

24 augusti 2019 09:56

På Bodens skördefest och miljödagar överlämna Luleå stifts domprost Charlotte Rehnman diplomet till biträdande kyrkoherde Anna Grenholm.

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett redskap för kyrkor och församlingar, som vill ställa om sin verksamhet så att den bidrar till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor. Miljösystemet är ett ledningssystem.

Som första församlingar i Luleå stift genomgick Svenska kyrkan i Boden med dess dåvarande församlingar Svenska kyrkans miljödiplomering redan 2007. Men numera består Svenska kyrkan i Boden av fyra församlingar. Edefors församling bildade med de tre övriga ett helt nytt pastorat i januari 2018. Inför strukturomvandlingen beslöt de två kyrkoråden i Boden och Edefors att tillsammans förnya diplomeringen.

Arbetet för att bli miljödiplomerade har genomförts av personal och förtroendevalda under det gångna året.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Tegström