Bodens kulturstipendier gick till historiebevarare

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden (kfu) har utsett Sally Sundbom och

Sörbyn-Sundsnäs Hembygdsförening till 2018 års kulturstipendiater. De får 10 000 kronor var.

"Roligt att historiska gärningar också uppmärksammas, säger pristagaren Sally Sundbom.

25 juni 2018 06:00

Enligt kfu-ordförande Hendrik Andersson (L) så var nämnden eniga om dessa pristagare på sitt senaste sammanträde. Ett rekorddeltagande med hela 46 stycken nominerade kandidater till kulturstipendierna ställde dock till det. Priset brukar normalt delas ut på Kulturnatta.

– Vi behövde mer tid på grund av mängden ansökningar. Marknadsföringen var bättre i år och vi syntes också på sociala medier vilket säkert bidrog till ökningen. Som förra gången så blir det en kvinna och en man som får dela på 20 000 kronor, säger Andersson.

Företagaren Sally Sundbom, som driver Rödbergsfortet ensam låter fortfarande tagen när Norrbottens Media ringer henne.

– Ja, det hade jag inte förväntat mig. Jag tycker det känns jätteroligt att historiska gärningar som att visa upp militärhistoria uppmärksammas. Det är oftast konst och musik som man tänker på när man pratar om kultur. Men Rödbergsfortets militärhistoria är också en kultur som många är uppvuxna med och som berör många människor. Boden är ju också en garnisonsstad, säger Sally Sundbom.

Sally Sundbom får kfu-nämndens stipendium för att nämnden

"vill uppmärksamma och uppmuntra den viktiga verksamhet som hon bedriver för

att bevara delar av Bodens kultur- och militärhistoria. Rödbergsfortet som statligt

byggnadsminne är också en viktig del av Sveriges historia, vilken även framgent

måste försvaras och bevaras."

Den 25 juni startar verksamheten med fyra dagliga visningar under sommarperioden,.

– Jag kommer nog att använda prissumman och försöka göra något trevligt med dem som stöttar mig. Jag tänker då på familjen och mina anställda guider som är helt otroliga, säger Sundbom.

Sörbyn- Sundsnäs Hembygdsförening, med dess ordförande Rolf Svanberg, Sörbyn, får kfu-nämndens stipendium för att man vill uppmärksamma och uppmuntra den sjudande verksamhet som byaföreningen bedriver. Att man "hela tiden på

olika sätt bevarar och utvecklar den gamla skolan. Den museiverksamhet med

halm- och bruksföremål man bedriver väcker också intresse och förundran från gammal

som ung", skriver nämnden i sitt beslut.

– Jag tycker det är fantastiskt, men vi är mer än väl värda priset. Vi har jobbat oerhört för att få ett museum. Nu har vi också startat ett nytt museum som vi kallar halmmuseet, säger Svanberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa