Spar 400 000 - genom kvällsresor med buss

Ett nytt sparförslag lanseras som ska genom ungdomskortet.
Ett nytt sparförslag lanseras som ska genom ungdomskortet.

Tekniska utskottet har föreslagit till Bodens kommunfullmäktige att man på länstrafikens linje 28 inom Bodens kommun ska få nyttja ungdomskortet från 15 april endast efter klockan 19 på vardagar. Det kan ge en årlig besparing på 400 000 kronor.

Bodens kommun 16 mars 2020 14:02

Kommunfullmäktige beslutade 2014 att införa ungdomskort för barn och ungdomar 7-19 år på lokaltrafiken.Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att fastställa ett samarbetsavtal med Länstrafiken för att kortet även ska vara giltigt på Länstrafikens linjer inom Bodens kommun, undantaget snabbussarna mellan Boden och Luleå. 

Ungdomskortet gäller i dagsläget för resor på lokaltrafiken samt Länstrafikens linjer inom Bodens kommun förutom linje 30 och 97.  Tekniska förvaltningen har i sin handlingsplan för en budget i balans, som godkändes av kommunstyrelsen 17 februari, föreslagit att ungdomskortet ska gälla på Länstrafikens linje 28 de tider lokaltrafiken trafikerar. Lokaltrafik erbjuds i dagsläget i de områden som linje 28 trafikerar. Linje 1 till/från Sävast trafikerar i dag till 20.45, linje 2 till/ från Södra Svartbyn till 21.00 och linje 3 till/från Sävastön trafikerar till 18.00 och från 20.15. 

Tanken med att styra resandet med ungdomskortet  i dessa tidslägen är att man får man resandet i trafik som tekniska förvaltningen redan bekostar. En begränsning av resandet på ungdomskortet på linje 28 skulle innebära en besparing på cirka 400 000 kronor/helår för Tekniska förvaltningen. Då ersättning inte behöver betalas till Länstrafiken för resor som görs i trafik som utförs samtidigt och i stora delar på samma sträcka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa