Kommunledningen: Tråkigt men nödvändigt

Bodens kommunchef Mats Berg och kommunalrådet Claes Nordmark tycker det är ett logiskt beslut att ställa in SM-veckan. " Det är tråkigt, men att stoppa smittspridningen är viktigare."
Bodens kommunchef Mats Berg och kommunalrådet Claes Nordmark tycker det är ett logiskt beslut att ställa in SM-veckan. " Det är tråkigt, men att stoppa smittspridningen är viktigare."

Bodens kommunledning är enig om att beslutet att ställa in SM-veckan i Boden/ Luleå är nödvändigt. " Jag vill ge beröm till alla som arbetat hårt med att göra SM-veckan verklig. De är riktiga klippor", säger kommunalrådet Claes Nordmark.

Bodens kommun 12 mars 2020 16:45

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster med över 500 personer inte får hållas, detta för att begränsa spridningen av coronaviruset. Riksidrottsförbundet och SVT i samråd med Luleå kommun och Boden kommun har därför beslutat att ställa in SM-veckan vinter som skulle kört igång 25 mars.

– Det är oerhört tråkigt att vi måste ställa in den folkfest som SM-veckan i Boden och Luleå skulle ha blivit men det är rätt sak att göra i det här läget. Coronavirusets spridning måste stoppas, säger Claes Nordmark.

Både rådet och Bodens kommunchef Mats Berg hyllar alla som har arbetat hårt med att göra SM-veckan verklig.

– Visst är beskedet naturligtvis också en stor besvikelse. Bodens kommun har ju jobbat i nästan två års tid med det här. Det är många som gjort ett stort jättejobb, både ideellt och de projektledare som varit anställda och jobbat för Boden och Luleås kommuner, säger Berg.

 Men han tycker det är ett fullt naturligt och klokt beslut att ställa in SM-veckan.

– Att stoppa smittspridningen är givetvis långt mycket viktigare än att genomföra idrottsevenemang och arrangemang, säger Berg.

SM-veckan hade varit en stor chans till en rejäl marknadsföring av Bodens kommun tillika grannkommun Luleå.

– Ja, det är klart att det är ett stort bakslag i marknadsföringen av Boden men även för hela besöksnäringen, restaurang- och hotellverksamheten. Boden och Luleå kommuner skulle också tillsammans göra en samhällsekonomisk kalkyl i efterhand om vilka intäkter som kommit in efter arrangemanget slutförts, säger Mats Berg.

Det slipper ni nu?

– Ja, och därför går det inte säga i dag vilka ekonomiska effekter det ger med en  inställd SM-vecka för samhället. Men det är klart att det påverkar vår kommun negativt. Det är självklart.

Många har köpt SM-mössor som betalning för inträde till SM-veckan?

–  Vi kommer att sammanställa alla ersättningsfrågor lokalt och sedan tillsammans med Luleå. Alla kostnader delas mellan kommunerna. Vi kommer redan på fredag och nästa vecka titta på alla delar. Även hur vi ska se på ett nytt arrangemang av SM-veckan.  Det tänker jag är en ganska logisk utveckling, säger Mats Berg.

Så ett inställt SM kan ses som en förövning till nästa år eller senare?

– Ja, vi har övat väldigt skarpt, säger Berg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa