Inventering av närvaro i förskola och fritids

Numera mäts förskole- och fritidsgrupper två gånger per år. Elevgruppen på fritidshemmen är 2,5 elever större än vid mätningen hösten 2018.

Prästholmsskolan i Boden har fritidsavdelning.

Prästholmsskolan i Boden har fritidsavdelning.

Foto: Lena Tegström

Bodens kommun2020-01-09 15:36

 Mätningen av den faktiska närvaron i förskola och fritidshem ska fortgå två gånger per år för att över tid se trender. Nästa redovisning till utbildningsnämnden sker i juni 2020. Den sista redovisningen togs upp på decembernämnden. Barngruppernas storlek i fritidshem och förskola är en ständigt återkommande fråga. 

Förskola och fritidshem återger i kvalitétsrapporterna att barn/elevgruppernas storlek inte är optimala och även att man i dag har svårt påverka storleken och sammansättningen. För att se den faktiska närvaron har utbildningsnämnden genomfört mätningar två gånger per år från 2015 och framåt. I Bodens kommun finns det 929 inrättade förskoleplatser, vid tiden för mätningen i maj fanns det inskrivna barn vid 913,5 av dessa platser. 

Den genomförda mätningen av den faktiska närvaron i förskolorna visade att den genomsnittliga barngruppen består av cirka 13 platser i Bodens kommun.

När det gäller fritidshem finns det 814 inskrivna elever. När elevgruppen är som störst vid 14-tiden på eftermiddagarna består den genomsnittliga elevgruppen på fritidshemmen av cirka 23,2 elever. 

Man kan också konstatera efter att ha sammanställt alla sex mättillfällena att elevgruppen på fritidshemmen är 2,5 elever större än vid mätningen hösten 2018. Barngrupperna i förskolan är något mindre, 0,7 platser jämfört med samma tid i fjol. Utbildningsnämnden har 2017 beslutat att barngruppernas storlek ska minska från 17 platser till 15 platser/avdelning.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!