Den subarktiska förmågan åter i fokus

"Ska vi ha en förmåga kopplad mot arktiskt klimat och den hotbild, som växer fram än tydligare, måste vi ha förband som är utbildade här", sade Johan Gröhn (C), när han tog emot partikamrater från försvarsberedningen.

"Man måste ha varit här för att uppleva det, subarktisk förmåga skaffar man inte på Gotland eller i Stockholm", sa Lars Thomsson (mitten). Partikamraten Daniel Bäckström till vänster är försvarspolitisk talesperson och Johan Gröhn (C) är kommunalråd i Boden.

"Man måste ha varit här för att uppleva det, subarktisk förmåga skaffar man inte på Gotland eller i Stockholm", sa Lars Thomsson (mitten). Partikamraten Daniel Bäckström till vänster är försvarspolitisk talesperson och Johan Gröhn (C) är kommunalråd i Boden.

Foto: LENA TEGSTRÖM

Bodens kommun2020-01-28 19:30

Daniel Bäckström (C ), försvarspolitisk talesperson, och Lars Thomsson (C ), ersättare i försvarsutskottet, besökte på måndagen I 19 och A9. Syftet var att se verksamheten och träffa ansvariga på plats. 

– Vi står inför en viktig förhandling inför nästa försvarsbeslut. Just nu sitter en analysgrupp hos Peter Hultqvist (försvarsminister reds. anm.). Den jämför bland annat försvarsberedningens underlag och Försvarsmaktens tankar. Det är stora skillnader hur man upplever ekonomin kopplad till vad man kan göra de närmaste fem åren, sa Daniel Bäckström.

Han bedömer att överenskommelsen om budgeten för nästa period som gjordes i augusti är helt avgörande.

– Den ramen gäller. Frågan är hur mycket vi kan få för de pengarna. Där skiljer det sig hur man prioriterar och hur man räknar. Det håller man på att analysera. För försvarsberedningen och Centerpartiet är armén prioritet ett.  Ett av våra krav redan 2015 var att alla förband ska klara grunderna i alla väderförhållanden. Vinterförmåga och subarktisk förmåga är centralt, också att vi får en krigsorganisation, som är anpassad för det, sa Bäckström.

Johan Gröhn (C ), kommunalråd i Boden tillika officer, inflikar att resultatet av den internationella storövningen i fjol, Northern wind, visade tydligt att förband som inte är tränade i Norrland och i det klimatet inte kan verka här. 

– Ledningsförband, ingenjörsförband, artilleri och luftvärn måste vara utbildade i Norrbotten och i Boden har vi förutsättningarna för det. Därför är det viktigt att de som är med i försvarsberedningen verkligen får förståelse för att det här inte är något som man har en dag eller en veckas kurs på, utan det krävs att man är grundutbildad i de här förhållande för att verka här uppe.

Daniel Bäckström menar att utmaningen är att en stor del av armén och verksamheterna som de vill få till här uppe i Boden ligger så långt fram i perioden eller bortom 2030 i Försvarsmaktens underlag.

– Det är det vi måste jämföra för det här är en avgörande faktor för svensk försvarsförmåga, att vi klarar att hantera Norrland och samarbetet med de nordiska länderna i norr.

Han tillägger att nästa möte med analysgruppen hos ministern redan är på torsdag. 

– Då är det väldigt bra att ha hört det här direkt på plats.

Archer är en utvecklad variant av artilleripjäsen Haubits 77B. Pjäsens överlavett har monterats på en tung terrängvagn.
Archer är en utvecklad variant av artilleripjäsen Haubits 77B. Pjäsens överlavett har monterats på en tung terrängvagn.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!