Bodenbutik har bestämt sig: Nu bygger vi ut

Nu har Roger Niemi och delägaren Robert Forsberg sökt bygglov för utbyggnad av Coloramas affärsfastighet i Boden." Vi har funderat ett tag och nu beslutat för att köra vår satsning", säger Niemi.

Nu slår delägarna Robert Forsberg och Roger Niemi till med en utbyggnad av Colorama i Boden.

Nu slår delägarna Robert Forsberg och Roger Niemi till med en utbyggnad av Colorama i Boden.

Foto: Lena Leffler

Bodens kommun2020-01-11 18:00

Colorama i Boden vill expandera, men då krävdes först att detaljplanen ändrades. Det löste Bodens kommun.Sedan kom också kommunen och Trafikverket överens om en ny utfart. Efter två års funderade har ägarna nu lämnat en byggteknisk ritning för att kunna göra en utbyggnad av sin nuvarande affärsfastighet.Delägarna Robert Forsberg och Roger Niemi har tidigare berättat om just trångboddheten. 

Det Colorama är i behov av är framför allt utökade ytor för lagerutrymme samt hårdgjorda ytor för varutransporter, parkering, containrar och dylikt.

– Vi bygger ut för att underlätta både för vår personal och våra kunder. Målet är också att få till stånd mer inspirations- och utställningsytor inne i butiken, säger Roger Niemi, delägare.

Fastigheten ligger i dag bredvid väg 97 och har Ica Kvantum som närmaste granne. Det nybyggda affärshuset invigdes 2009 och var då på 800 kvadrat. Men efter 10 år är det dags att bygga ut igen. Tillbyggnaden blir på 500 kvadrat. Enligt delägarna underlättar det med en utbyggnad, men det har inte funnits en tidsplan. Nu börjar den dock närma sig i och med att kontakter tagits med samhällsbyggnadskontoret och ärendet har börjat handläggas.

 – Jag kan nu utlova att vi bygger om vi får igenom vårt bygglov. Vi känner att det är dags att köra fullt ut. Nu har vi funderat klart, säger Roger Niemi, delägare.

Robert Forsberg på lagret som börjar bli för trångt.
Robert Forsberg på lagret som börjar bli för trångt.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!