Avbryter upphandling av blöjor

Bodens kommun avbryter upphandling av blöjor till barn på grund av otydlighet i underlaget.

Upphandlingen blöjor till förskolan avbryts.

Upphandlingen blöjor till förskolan avbryts.

Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Bodens kommun2020-01-14 14:53

Kommunen avbryter upphandlingen av blöjor till förskolan.

Upphandlingen har annonserats som ett enkelt förfarande, men det visade sig bli svårt. 

Vid utvärderingen av inkomna anbud upptäckte kommunen att det finns otydligheter i förfrågningsunderlaget, som är direkt avgörande för prövningen av anbuden. 

Man har uppgivit att kommunen ska göra en sammanvägd bedömning av pris och kvalitet, men har inte angett kvalitetskriterier. Därmed finns det risk att anbudsgivarna kan tolka kravet på olika sätt, vilket kan påverka valet av artiklar. 

Då bristerna i underlaget medför att det inte blir transparant uppfyller det inte de grundläggande principerna i upphandlingslagen och avbryts därför. 

Karta: Bodens kommun stadshus
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!