Strömbäck: Bättre bra än jämnstort

Bättre en bra förvaltning än en jämnstor. Bosse Strömbäck(V) vill behålla KFU-förvaltningen som den är. "Spontaniteten kommer annars att försvinna med den här typen av verksamhet".

Bosse Strömbäck, gruppledare för vänsterpartiet i Bodens kommunfullmäktige.

Bosse Strömbäck, gruppledare för vänsterpartiet i Bodens kommunfullmäktige.

Foto: Lena Leffler

Boden2020-05-26 17:30

Fullmäktige har beslutat om fyra istället för åtta förvaltningar. När beslutet klubbades yrkade Bosse strömbäck(V) med stöd av Liberalerna att kultur-, fritids- och ungdomsförvaltningen (KFU) ska kvarstå i den organisation man är i dag i sin helhet. KFU ligger i dag under nya kommunledningsförvaltningen ihop med it-kontor, personalkontor, ekonomikontor liksom räddnings- och säkerhetsförvaltningen.

Kommunledningen som en jämnstor förvaltning likvärdig de tre andra nya förvaltningarna fick företräde när man placerade ihop KFU och räddnings- och säkerhetsförvaltningen.

– Första gången som vi fick höra talas om det här hade vi oerhört svårt att förstå varför inte den organisationen skulle finnas kvar i befintligt skick, nämligen både som förvaltning och nämnd.

Enligt Strömbäck är förvaltningens områden viktigt för utvecklingen av kultur, fritid och unga i Bodens kommun. Hans synpunkter stöds också bland personalen.

– Vi tror det finns en viktig poäng att KFU har en självständig bas och inte ingår i andra områden och strukturer.  Det är också jätteviktigt att förvaltningen är kopplad till nämnden och rimligen i symbios. 

– För vari ligger poängen att saker och ting är jämnstort istället för bra i förhållande till det uppdrag som man har. Jag menar nog att det som KFU har som sitt område med det man redan har utvecklat och kan utveckla vidare är bra. Därför är det viktigare än att det är jämnstort för oss, säger Strömbäck.

 Han riktade även kritik mot kommunledningen.

– Jag blir lätt frusterad att när man ställer frågor och har synpunkter så får man inga svar. Jag vet att våra synpunkter att kultur, fritid och unga (kfu) ska vara kvar i den här nuvarande formen har ett ofantligt stort stöd av de människor som jobbar i organisationen men också människor runt i kring.  

– Att då gå till beslut utan att få åtminstone några positiva effekter från kommunledningen utifrån det här förslaget känns faktiskt lite trist.  Svåra frågor bör man prata om och belysa och jag skulle gärna önska att få en förklaring varför man inte kunde behålla kfu i den form den är i dag.

Claes Nordmark (S) återkom till sitt tidigare svar.

– Vi tycker det är ett bra och avvägt beslut och jag vet inte om det blir bättre om jag upprepar det. Vi i kommunledningen tror inte att kultur- och fritidsfrågorna på något sätt kommer att försvinna i nya organisationen utan tvärtom. Dessa frågor hamnar under kommunledningsförvaltningen och det blir bra. Det är strategiskt viktiga frågor att Boden ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i, säger Nordmark.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!