Nu vill Qstar betala för utsläppet

Efter tre år har Qstar och Bodens kommun nått en överenskommelse där Qstar kommer att betala 300000 kronor för bränsleutsläppet från macken i Unbyn. "Det var det bästa vi kunde uppnå. Att ta det till domstol skulle kosta mer, säger va-chefen Jan Lundberg, Bodens kommun.

Boden 3 februari 2021 11:00

År 2017 upptäcktes ett bensinläckage på bränsleanläggningen vilket ledde till en markförorening. Efter utredning konstaterades att orsaken till läckaget var en otät koppling på en sugledning.  Bodens kommun begärde skadestånd enligt miljöbalken mot Qstar i egenskap av verksamhetsutövare av anläggningen. I samband med den bekräftade markföroreningen så kopplade också Bodens kommun tidigare bränsleföroreningar i kommunens spillvattennät och avloppsreningsverk i mars 2016 till den konstaterade markföroreningen.  Kommunen ville därför ha skadestånd även för den föroreningen. 

Qstar däremot tar bara på sig ansvaret för bensinläckaget år 2017, och har bestridit att man skulle ha något med föroreningarna i mars 2016 att göra. Qstar har tidigare bara velat betala 60 000 kronor för bränsleläckaget, så kommunen skickade ett slutbud på 398 000 kronor under hösten 2020.Om bolaget inte accepterade budet hotade kommunen med rättslig prövning i domstol. 

Qstar har då tänkt om och tagit initiativ till förlikningsavtalet, men är bara villig att betala 300 000 kronor. Bodens kommun väljer att skriva på avtalet.

 – Vi kommer att skriva på för vi känner att vi kommer inte längre. Allt har skett i samråd med vår försäkringsrådgivare, säger Jan Lundberg, va-chef på Bodens kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa