Nu har tre överklagat fastighetsaffär

Bodensaren Eva Mattisson Kemi är den tredje som överklagat fastighetsaffären i Boden. Hon anser att Bodens kommun borde ha överlåtit fastigheterna till marknadspris. Annars riskerar överlåtelsen att utgöra ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare i strid mot kommunallagen.

Eva Mattisson Kemi har också överklagat fastighetsaffären.

Eva Mattisson Kemi har också överklagat fastighetsaffären.

Foto: Lena Leffler

Boden2020-05-19 15:15

Bodensaren har tillhört moderaterna i Boden och suttit i fullmäktige. Men när hon skrev ansökan var hon inte medlem i partiet. Sedan tidigare har liberalen Hendrik Andersson överklagat liksom vänsterpartisten Bosse Strömbäck. Mattisson Kemis överklagande kom in den 20 april. Fullmäktiges beslut fattades den 6 april. 

Fastighetsaffären i Boden med Samhällsbyggnadsbolaget består av tre delar, dels försäljningen av Medborgarhuset för 31 miljoner, dels tomtförsäljningen för tio miljoner på Enen för bygget av ett trygghetsboende samt förlängning av befintliga hyresavtal. 

Klagande Eva Mattisson Kemi anser att fullmäktigebeslutet strider på flera punkter mot kommunallagen. Ärendet är inte ett utan tre enskilda affärshändelser. Mattisson Kemi anser att dessa bör behandlas som enskilda ärenden var för sig. Bedömningen som kan göras utifrån tillgängliga handlingar är att lönsamheten för SBB enligt klagande är mycket god vid var och en av affärshändelserna. Att sammankoppla dessa kan stå i strid med kommunallagens regler om otillåtna stöd till enskild näringsidkare.

Eva Mattisson Kemi anför också att förlängningen av befintliga hyreskontrakt för äldreboendena innebär en stor ekonomisk fördel för SBB. Det framgår inte hur den affärshändelsen är sammankopplad med de övriga annat än att det var SBBs egna önskemål.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!