Nu är Bodens nya kommunförvaltning klubbad

Kommunfullmäktige har antagit sin nya förvaltningsorganisation, en minskning från åtta till fyra förvaltningar." Det här är ett väl avvägt och klokt beslut, säger ks-ordförande Claes Nordmark (S), om förändringen.

Bodens kommunförvaltning får fyra istället för åtta förvaltningar. Tanken med det är att spara på administrationen.

Bodens kommunförvaltning får fyra istället för åtta förvaltningar. Tanken med det är att spara på administrationen.

Foto: Lena Leffler

Boden2020-05-26 17:30

Kommunfullmäktige har antagit den nya kommunförvaltningsorganisationen den 18 maj inte utan en viss diskussion och egna yrkande från oppositionen.Mötet hölls digitalt med enbart presidiet på plats i kommunfullmäktigesalen.

– Vi är just nu inne i en utmanande tid där vi måste anpassa kommunens kostym så gott vi kan efter de förutsättningar som vi har, sade Nordmark (S).

Förslaget till den nya förvaltningsorganisationen har beretts och synpunkter har kommit in från förvaltningar och politiker. Totalt kom det in 46 remissvar som arbetsgivaren bearbetat och redogjort för den styrande majoriteten, facken, gruppledarna samt kommunstyrelsens arbetsutskott

– Jag vill tacka för allt engagemang men alla synpunkter har inte gått att ta med i det slutliga förslaget eftersom många har gått emot varandra, sade Claes Nordmark.

Bodenalternativet är inte nöjd med förslaget. Partiet ser hellre att Arbetsmarknadsförvaltningen ska stanna kvar under kommunstyrelsen, som en del av kommunledningsförvaltningen istället för som nu att placeras ihop med utbildningsförvaltningen under Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen.

– Vi vill också att en myndighetsförvaltning ska inrättas inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområde, sade Inge Andersson, gruppledare för (BA).

När den nya förvaltningsorganisationen fastställts ska nämnder och förvaltningar i senare faser, under hösten 2020 och kommande år kunna skapa en organisation som möjliggör effektiva lösningar ur såväl ekonomiskt- som medborgarperspektiv. Spareffekten genom omorganisationen har sagts vara 15-30 miljoner på årsbasis. Johan Sellin(M) och hans parti har yrkat att organisationsförändringen istället borde ge ett sparbeting på 50 miljoner kronor och att samtliga chefstjänster ska utlysas extern och internt. Vilket inte gjorts i detta fall. Sverigedemokraten Bernt Drugge yrkade bifall till moderaternas yrkande. Hendrik Andersson (L) yrkade också på att aktuella förvaltningschefstjänster ska utlysas extern och internt.  Kommunfullmäktige beslutade slutligen enligt kommunstyrelsens förslag vilket innebär att de fyra förvaltningarna blir Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Socialförvaltningen (oförändrad) och Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen. Den politiska organisationen tas i ett eget beslut.

Claes Nordmark(S), ks-ordförande.
Claes Nordmark(S), ks-ordförande.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!