Sista söket efter Mikael innan snön kommer

Nästa helg planerar Missing People Norrbotten drar ihop ett sökgäng för att leta efter försvunne Mikael Simonsson inför vintern. Söket kommer att ske i trakterna av Notsel. "Vi har tagit kontakt med anhöriga, säger Christer Lindbäck, Missing People.

Anhöriga, polis och Missing people har sökt efter Mikael Simonsson, utan att hitta honom.  Nu görs en sista insats i Notsel lördagen den 23 oktober.

Anhöriga, polis och Missing people har sökt efter Mikael Simonsson, utan att hitta honom. Nu görs en sista insats i Notsel lördagen den 23 oktober.

Foto: PRIVAT

Boden2021-10-15 18:00

Nästa lördag, den 23 oktober är spikad men tid och plats meddelas nästa vecka på de anhörigas facebookssida "Försvinnande Mikael Simonsson". Det är Mikael syster Helena Strömgren som vädjar om hjälp i sökandet.

– Vi anhöriga och Missing People vore otroligt tacksamma om några frivilliga vill hjälpa till att söka denna dag, skriver Helena Strömgren.

Sista stora söket var i oktober förra året drygt tre månader efter Mikaels försvinnande. I våras sökte också 15 personer i Notselsområdet och i somras så genomsöktes Flarkån i båt med en undervattenscanner.

– Det gav ingenting. Det är så pass mycket svängar, krökar i Flarkån så om Mikael hade fallit i vattnet så har han inte kunnat fara så långt för det är så mycket hinder på vägen, säger Christer Lindbäck.

undefined
Insatsledaren Christer Lindbäck, Missing People, och hans gäng gör ett nytt sök i Notsel nästa lördag. " Det är anhöriga som kallar frivilliga via sin facebooksida", säger Lindbäck.

Vid söket nästa helg kommer Missing Peoples egna insatsledare och patrulledare och de frivilliga personer som ansluter. 

– Det blir ingen skallgångskallelse utan personer kallas via anhörigas facebooksida som har ett stort nätverk. Det är många som är med i gruppen som varit med på söken och vet hur det går till. Då slipper vi insatsledare handleda utan kan leta själva också och det blir bra kvalité på söket, säger Lindbäck.

När det gäller området, så blir det trakterna kring Notsel där Mikael Simonsson försvann som är aktuella fortfarande.

– När vi startar sök så börjar vi i närheten där den försvunne senast sågs och jobbar oss utåt för att beskriva det på ett enkelt sätt. Vi är väl i ytterkanterna nu. Om vi får en indikation eller tips kan det givetvis förändras var man söker men det har varit väldigt dåligt med sånt i det här fallet.

– Vi har en bra dialog och samarbete med polisen och får den information som de anser att vi behöver för att kunna göra en bra insats. Polisen hjälper oss med det man kan och ger oss rätt verktyg. Polisen vill ju också lösa det här fallet, säger Lindbäck.

undefined
Många frivilliga fanns med i oktober 2020 när man genomförde en sökinsats efter den försvunne Mikael Simonsson.

Även om anhöriga begärt att den försvunne Mikael Simonsson ska dödförklaras så ger inte Missing People upp sitt fortsatta letande.

– Vi letar så länge anhöriga vill och så länge det finns förutsättningar. Där är det ingen förändring för vår del, säger Christer Lindbäck, Missing People Norrbotten.

Christer Lindbäck, operativ chef för Missing people Norrbotte hoppas på frivilliga i sista sökinsatsen i år efter Mikael Simonsson i Notsel.
Christer Lindbäck, operativ chef för Missing people Norrbotte hoppas på frivilliga i sista sökinsatsen i år efter Mikael Simonsson i Notsel.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!