Lappa och laga ersätter slit och släng

Återbruksfestivalen Redo på Försvarsmuseum är en kombination av tre perspektiv; hantverk, inkluderande social beredskap och miljömässig hållbarhet. Fokus ligger dels på att vara redo, dels på materiella ting.

Sandra Lunneberg med dottern Hedvig.

Sandra Lunneberg med dottern Hedvig.

Foto: LENA TEGSTRÖM

Boden2019-10-06 15:40

Hemslöjdskonsulenterna Pia Jägstrand och Carina Olsson sitter på stickakuten. De visar hur man kan lappa och laga - för tiden med slit och släng är förbi. 

I helgen har Försvarsmuseum i Boden festivalen Redo för en mer hållbar framtid. 

Einar Norén Selberg, antikvarie, förklarar att den kommer av att museet har jobbat med dels klädallmänningar, dels kafferep. Klädallmänningarna fungerar som klädbytardagar och kafferepen som en självgörarverkstad där museet tillhandahåller enklare verktyg.

När Einar Norén Selberg i samband med en föreläsning stötte ihop med länshemslöjdskonsulenter från Region Norrbotten föddes tanken att göra någonting tillsammans. 

Det var starten till Redo - vårda, reparera, agera – för en mer hållbar framtid, som är en tvådagarsfestival på Försvarsmuseum i Boden. Muséet och länshemslöjdskonsulenterna arrangerar den tillsammans med Naturskyddsföreningen.

Flera andra aktörer medverkar. Programmet bjuder också på föreläsningar och workshop. Fokus ligger på hållbarhet och social beredskap.

– Det är en kombination av de perspektiven samtidigt som vi ville jobba med hantverk. Det handlar om att ta tillvara på saker som redan finns, renovera saker så att de håller längre, säger Einar Norén Selberg. 

Redo handlar om att vara redo för ett mer hållbart samhälle, men också om "redo", som på engelska betyder att göra om. 

– Vårda, reparare och agera knyter ihop de här perspektiven. Vår ambition är att bygga medskapande. Vi ställer ordning rummen och sedan fyller besökarna det med innehåll. Det är också en kulturell upplevelse, säger Einar Norén Selberg.

Sandra Lunneberg är där med sina barn Hedvig och Hampus. Medan Sandra uppgraderar deras garderober så roar sig Hampus med museets ordinarie utställning

– Han gillar motorer och fordon. Det finns jättemycket sådant här och en hinderbana. Det är barnvänligt.

Hon tycker Redo är jättebra. 

– Annars skulle vi inte kommit hit, utan bara varit hemma. 

Bertil och Sara Mannesson och Maria Löfgren hade också lockats till bodenmuséet från Luleå på lördagen. 

Vad lockade?

– Renovering och byggnadsvård. 

– Det är på tapeten nu, säger Kent Vesterlund, Byggnadsvård mixter x. 

Han vill nå yngre människor så att de inte byter ut gamla fönster, utan repar dem. 

– Det bästa är att man går en kurs och lär sig, 

Älvsbyns Folkhögskola, som också är på plats, erbjuder i höst kurser i linolja och träbildhuggeri.

– Vi anordnar kortkurser i olika hantverk i samverkan med länshemslöjdskonsulenterna i region Norrbotten, säger Malin Nyström, lärare på folkhögskolan. 

Bertil Mannesson, Maria Löfgren och Sara Mannesson tittar på när Kent Vesterlund, Byggnadsvård, repar ett fönster.
Bertil Mannesson, Maria Löfgren och Sara Mannesson tittar på när Kent Vesterlund, Byggnadsvård, repar ett fönster.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!