Hyresgäst vann P-striden: Skylten måste ned

Hyresgästen Sven-Åke Lundström vann p-striden utanför sin bostad på Sergeantsgatan i Boden. Transportstyrelsen upphäver kommunens och länsstyrelsens beslut om förbud mot att parkera fordon på gatan."Jag är nöjd att skylten ska bort".

Sven-Åke Lundström, hyresgäst hos Bodenbo som inte ger sig i första taget.

Sven-Åke Lundström, hyresgäst hos Bodenbo som inte ger sig i första taget.

Foto: Lena Leffler

Boden2020-05-08 18:42

Bodens kommun införde parkeringsförbud på del av Sergeantsgatan under våren 2019 genom att ändra i sina lokala trafikföreskrifter. Ändringen gjordes efter en anonym person klagat enligt Sven-Åke Lundström. 

– Den uppgift som lämnats är personen hade svårt att backa ut från parkeringen från vårt hus på en tio meter bred gata. Min hyresvärd Bodenbo hade ungefär vid samma tid ändrat sina parkeringsbestämmelser. De hade avgiftsbelagt parkeringen framför hyreshusen och då ställde sig bilarna på andra sidan gatan, säger hyresgästen.

Sven-Åke Lundström anser att han inte fått ta del av kommunens uppgifter rörande ärendet och kommunens parkeringsbestämmelser. Men även att kommunens handläggare Peter Bjurström tagit förbudsbeslutet på ett begränsat underlag och anonym anmälan.

– Det ska inte vara bostadsföretaget Bodenbo som ska styra parkeringsplaneringen inom Bodens kommun. Den enda som har fördel av detta parkeringsförbud efter Sergeantsgatan är Bodenbo, säger Lundström.

Så han överklagade beslutet men både kommunen och länsstyrelsen avslog hans överklagande. Då vände sig Sven-Åke Lundström till Transportstyrelsen som gav honom rätt och upphävde tidigare beslut.  Transportstyrelsen skäl till beslutet att skylten ska avlägsnas är att ärendet inte blivit utrett i den omfattning som krävs. Handläggaren Peter Bjurström har vid kontakt med Transportstyrelsens beslutsfattare sagt att det inte finns något dokumenterat beslutsunderlag för aktuell trafikföreskrift. Även polismyndigheten borde ha yttrat sig skriftligt före ändringen.

– Vi har fått kännedom om parkeringsproblemet på aktuell plats genom att folk ringt hit och påpekat det. Det är inte Bodenbo som ligger bakom. Vi har också varit ute och tittat på platsen innan beslutet togs. Att polisen inte uttalat sig beror på att det finns en muntlig överenskommelse mellan polismyndigheten och Bodens kommun att myndigheten inte behöver uttala sig i dessa typ av ärenden, säger handläggare Peter Bjurström, Bodens kommun.

Enligt honom kommer nu kommunen snarast plocka ned förbudskylten från gatan.

– Om vi gjort fel är det bara att följa beslutet.Någon ny utredning för att få upp skylten igen är inte aktuell för närvarande, säger Bjurström.

Här på Sergeantsgatan 2 sattes det upp en förbudsskylt mot parkering på ena sidan av gatan.
Här på Sergeantsgatan 2 sattes det upp en förbudsskylt mot parkering på ena sidan av gatan.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!