Han vill bygga i gammal stil på centrumtomten

Fastighetsbolaget Pionjären har fått förtur på centrumtomten som i dag är en bilparkering bredvid Elimkyrkan i Boden." Vi är intresserade av att bygga men vill behålla den gamla stilen som finns i kvarteret", säger Kim Sundberg, bolagets vd.

Kim Sundberg, vd i Pionjären är nöjd att bolaget kan bygga nytt i Bodens centrum. " Inom kanske två år har vi en byggnad på plats.".

Kim Sundberg, vd i Pionjären är nöjd att bolaget kan bygga nytt i Bodens centrum. " Inom kanske två år har vi en byggnad på plats.".

Foto: Mats Engfors / Fotographic

Boden2021-03-22 15:17

Pionjären är ett lokalt fastighetsbolag i Boden. Den 29 mars föreslås kommunstyrelsen att godkänna det villkorade markanvisningsavtalet för Aspen 18 och 21.På Aspen 18 finns idag Elimkyrkans hus som Pionjären vill bygga om för bostadsändamål och Aspen 20 är den stora parkeringstomten som finns på baksidan av butiken Lindex. För att området ska vara möjligt att exploateras framöver så krävs en ny detaljplan.

undefined
Här på baksidan av Lindex som i dag rymmer parkeringsplatser har Pionjären fått en markanvisning för husbygge.

Nu ska Pionjären att i samråd med kommunen arbeta fram ett underlag för kommande detaljplanearbete.

– Det känns roligt att få chansen. Det är ett attraktivt läge. Vi ska varsamt ta fram en plan som fungerar och som blir tilltalande och tillför något till den nuvarande stadsbilden. Tanken är att vi ska ta fram ett koncept tillsammans med en arkitekturfirma i länet. 

undefined
Elimkyrkans gamla hus ska få behålla sin stil men kommer att rustas upp.

Pionjären kommer att rusta upp Elimkyrkans hus som står på tomten man köpt.

–Huset har fina arkitektoniska kvalitéer men har fått känna av tidens tand och behöver få en del hjälp både exteriört och interiört. I direkt anslutning till huset är en fin och tilltalande tomt. Där kan vi vara med och utveckla centrum till något mer tilltalande än nuvarande parkering.

I dagsläget är det dock inte spikat när Pionjären kommer att börja bygga.

– Kanske inom två år har vi ett hus på plats. Vad vi bygger, om det blir hyresrätter eller bostadsrätter, beror på hur behovet ser ut just då.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!