Förlorade överprövning i rätten

Solar Plexus ITstrategi AB förlorade överprövningen mot Norrbottens e-nämnd rörande det nya dokument- och ärendehanteringssystemet. Förvaltningsrätten anser att det saknas grund för ingripande mot upphandlingen.

Bodens kommun vann första ronden i upphandlingsstriden.Frågan är om motparten överklagat och om kammarrätten då tar upp ärendet.

Bodens kommun vann första ronden i upphandlingsstriden.Frågan är om motparten överklagat och om kammarrätten då tar upp ärendet.

Foto: Lena Leffler

Boden2021-03-25 17:30

Bodens kommun fick uppdraget genom Norrbottens e-nämnd att sköta upphandlingen för 14 kommuner och träffa ett ramavtal.Visma Consulting AB antogs som leverantör. Solarplexus ITstrategi AB var en av fyra anbudsgivare som sedan begärde överprövning hos Förvaltningsrätten. Bolaget vill i första hand att upphandlingen ska göras om och i andra hand få ett skadestånd motsvarande upphandlingens värde.

Bodens kommuns inställning har varit att överprövningen ska avslås. Solar Plexus argument har varit att man inte tycker att man fått ut tillräckligt med handlingar för att kontrollera att det vinnande anbudet uppfyller alla obligatoriska krav och att anbudet utvärderats korrekt. Solar Plexus anser sig därför inte ha haft möjlighet att sätta sig in i alla upphandlingsrättsliga fel som skett. Bolaget som uppger sig ha god kännedom om marknadens aktörer anser sig då på goda grunder kunna anta att upphandlingen skett på felaktiga grunder.

Förvaltningsrätten anser däremot inte att upphandlingen strider mot LOU, lagen om offentlig upphandling. Domen den 22 mars kan dock överklagas till Kammarrätten inom tre veckor.  Skadeståndsrätten prövas dock i allmän domstol och inte i förvaltningsrätten.

– Det råder en avtalsspärr på tio dagar från domsdagen men e-nämnden kommer att teckna avtal oavsett det blir en överklagning, säger upphandlare Ann-Helen Ainers, Bodens kommun.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!