Chefen: "Vi räknar med fördubblad utbildning"

Garnisonschefen Jonny Lindfors tycker det känns glädjande med så många värnpliktiga som väljer soldatyrket i Bodens garnison och Arvidsjaur "Jag är rätt säker på att se en utökad verksamhet i norr vilket kan innebära en fördubblad värnpliktutbildning på dessa orter".

Överste Jonny Lindfors, garnisonschef i Bodens garnison.

Överste Jonny Lindfors, garnisonschef i Bodens garnison.

Foto: Lena Leffler

Boden2020-05-23 06:00

Ökningen av antalet soldater är enligt Lindfors en följd av ökat antalet värnpliktiga.

– Vi tar ökningen också som en kvittens på att våra tidigare värnpliktiga tycker det är roligt att fortsätta i försvaret och Bodens garnison. Jag hoppas de valt oss också för stämningen, naturen och kamratskapen och tycker att vi har en bra och värdefull verksamhet.

Till hösten kommer ett nytt försvarspolitiskt inriktningsbeslut som kommer påverka militären i Boden.

– Jag känner mig rätt säker på att vi kommer se en utökad verksamhet i norr. Jag ser också framför mig att om fem år så har vi en dubbelt så stor värnpliktsutbildning i Boden och Arvidsjaur. 

– Jag och andra officerare i min ålder har varit med om neddragningar. Nu har omvärldsutvecklingen och det förändrade säkerhetsläget tvingat fram den här förändringen.  Som yrkesmänniska känns det fantastiskt roligt att vara med och vända och bygga upp försvaret.

När personalstyrkan ökar framöver är det viktigt att ha ett samverkansavtal mellan Bodens kommun och Försvarsmakten.

– Boendebiten är en del i avtalet och att vi ska arbeta tillsammans för tillväxt och rekrytering.  Har man ingenstans att bo eller inte hittar en bostad i Boden så är det mindre attraktivt att jobba här. Under introduktionsdagarna med Bodens kommun hade vi möjlighet att lösa en del av bostadsproblemen.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!