Barn har rätt till stöd

Många kommuner är inte redo då barnkonventionen blivit lag, skriver två företrädare för Barnens rätt i samhället (Bris).

13 januari 2020 06:00

För att lagen ska betyda något på riktigt för barn behöver alla samhällsaktörer nu göra sin del. Bris stöttar barn, mobiliserar samhället och sprider kunskap. Men vi klarar det inte ensamma.

Barn vittnar varje dag, året om, till Bris om hur deras rättigheter kränks och hur olika deras förutsättningar ser ut runt om i landet. Berättelserna om hur det är att vara barn i Sverige har under de senaste åren blivit allvarligare.

I höst har Bris frågat Sveriges kommuner hur rustade de är inför att barnkonventionen blir lag den 1 januari. Att barnrättsarbetet är igång i kommunerna är oerhört viktigt eftersom det är i kommunernas verksamhet som många av barnets rättigheter i praktiken tillgodoses.

Enkäten visade en dyster bild: Många har satsat på att kompetensutveckla sin personal men endast en av tio kommuner har tillfört resurser eller öronmärkt medel för att arbeta med barnrättsperspektivet och ungefär hälften av kommunerna saknar en strategi för implementeringen av barnkonventionen i sina verksamheter.

Flera kommuner i Norrbotten uppger att de saknar en strategi för hur de ska implementera barnkonventionen. Samtidigt bor det 49 000 barn i länet.

Det är djupt oroväckande, för barn som mår dåligt kan inte vänta. På Bris får vi varje dag ta del av barns svåraste berättelser och innersta känslor, och deras beskrivningar av hur samhällets stöd brister. Och det är vår uppgift att förmedla barns röster vidare för att snabba på förändringen till ett samhälle som lever upp till barnkonventionen.

Som Sveriges nationella stödlinje för barn håller Bris öppet varje dag, året runt. Trycket i vår stödverksamhet kan vara högt, men steget till att få prata med Bris kuratorer är bara några knapptryck bort – och för att fylla ännu fler luckor jobbar vi nu på att förlänga öppettiderna även in på natten.

Våra förtroendevalda, volontärer och medlemmar arbetar ihärdigt med att sprida kunskap om barns situation och föra dialog med beslutsfattare inom kommuner och landsting. Bris utbildar och föreläser. Vi bedriver gruppstödsverksamhet för barn i särskilt utsatta situationer; för barn med erfarenhet av flykt, familjehemsplacerade barn och barn vars förälder tagit livet av sig.

Tillsammans stödjer vi barn i Sverige och rustar vuxna för att stärka barns situation, men som ideell organisation är vi helt beroende av de pengar vi får in från allmänheten, företag och offentliga bidrag. Utan er finns inget Bris som kan förmedla hopp och stöd när samhället sviker barn. Därför undrar vi – är ni med oss?

Fotnot: Barn kan varje dag kontakta Bris kuratorer, klockan 14–21, på nummer 116 111, chatt eller mejl. Det är gratis och du är anonym. Varje vardag kan även vuxna med frågor om barn höra av sig på 077–150 50 50, klockan 9–12.

Barn kan varje dag kontakta Bris kuratorer, klockan 14–21, på nummer 116 111, chatt eller mejl. Det är gratis och du är anonym. Varje vardag kan även vuxna med frågor om barn höra av sig på 077–150 50 50, klockan 9–12.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Jägerskog generalsekreterare Bris Elisabeth Valinder regionchef Bris