BA: Höj skatten istället för att ta reservpengarna

Bodenalternativet (BA) vill höja den kommunala skatten med en 50-öring. En skattehöjning är BA och Sverigedemokraterna (SD) är ensamma om att föreslå i den strategiska planen.

12 juni 2019 07:48

– Varför nyttja sparade medel. Vi måste ta ansvar för kommunens framtida finansieringar, säger gruppledaren Inge Andersson, (BA).

Bodens kommun har ett prognosticerat underskott på 13 miljoner 2019 och väntas få ett minus på drygt 27 miljoner för 2020 liksom även minus 2021. Inge Andersson tycker därför det är att ta ansvar för kommunens långsiktiga ekonomi att föreslå en kommunal skattehöjning med 50 åre. Sverigedemokraterna vill i sitt säryrkande höja med 25 öre, alltså hälften. Kommunledningen har istället för föreslagen skattehöjning valt att plocka pengar från resultatutjämningsreserven för kommunens satsningar. Bland annat ska man utöka socialnämndens budget med 30 miljoner.

Resultatutjämningsreserven får användas för att täcka underskott som uppstår på grund av lågkonjunktur eller andra stora förändringar i kommunens ekonomiska förutsättningar. Eller i de fall som balanskravsresultatet är negativt och maximalt för att uppnå ett nollresultat. I dag finns det runt 120 miljoner i kommunens reservutjämningsreserv. Beslutet om planerad användning av resultatutjämningsreserven kan fattas i samband med fastställande av strategisk plan och budget. Vilket kommunledningen alltså gjort.

Så kommunledningen har inte gjort något fel?

– Nej, men jag tycker det är ansvarslöst. Nu kanske man tömmer reserven på tre år och det är inte bra om det kommer riktigt dåliga tider. I stort är vi eniga om utgifterna. Men vi är inte eniga om det som kanske är det viktigaste. Hur ska vi finansiera de här utgifterna. Nui går vi in i 2020 med ett präktigt underskott, säger Inge Andersson (BA).

Han tror inte kommunmedborgarna har något emot en skattehöjning som kan inbringa trettiotalet miljoner om det innebär mer resurser till barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kommunalrådet Johan Gröhn(C) sade under ksmötet att en skattesänkning kunde uppfattas som något negativt för företagandet i kommunen.

– Jag tycker det är svammel. När det gäller företagsklimatet har det inget med kommunalskatten att göra. Det har bara med hur vi uppträder när vi träffasr företagen och den relation som skapas, säger Andersson.

Kommunalrådet Claes Nordmark valde att inte ha några synpunkter varför man valde reserven före skattehöjning under kommunstyrelsemötet. Skatteförslaget röstades också ned på sammanträdet. Det krävdes ett separat beslut eftersom det var ett tillägg från Bodenalterantivet till budgetberedningens förslag i strategiska planen. Andersson begärde också votering efter röstningen.

– Visst vi förlorade med 2-11 men jag ville att de andra skulle våga bekänna färg i skattefrågan, säger Inge Andersson, om röstresultatet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler