Avslöjar: Här planeras nytt datacenter

Jokkmokks allmänning planerar att bygga ett stort datacenter i byn Vaikijaur

4 maj 2019 06:05

– Perfekt läge. Lite utanför staden men ändå centralt, säger Christian Rimpi, som är allmänningsförvaltare i Jokkmokk.

Valet av plats har i första hand gjorts för att det finns bra kraftförsörjning. Att ställverket just nu byggs ut är inte heller en nackdel, enligt Rimpi. Det finns andra platser som allmänningen har tittat på men denna plats är särskilt lämplig ur miljösynpunkt då den ligger mellan järnvägen och väg 45.

Den planerade verksamheten omfattas av 30 000 kvadratmeter, med nio byggnader varav en innehåller kontor. Av- och pålastningsmöjligheter och parkering ingår i planeringen.

– Jag har höga förhoppningar om att få till en elintensiv verksamhet, säger Christian Rimpi.

Eftersom det står i stadgarna att allmänningen ska värna om bygden så vill Christian Rimpi utreda möjligheterna att genomföra bygget. Han menar att projektet kan ge fler arbetstillfällen och att deras dotterbolag tidigare stått för 35-40 arbetstillfällen.

Under våren så har Jokkmokks kommun upprättat en detaljplan för Vaikijaur 3:18, som nu är på samråd. I samband med att detaljplanen gjordes ville länsstyrelsen att en miljökonsekvensbeskrivning ska göras. Syftet är att utreda om bygget kommer att ha någon inverkan på naturen.

– Det är standard att göra i samband med en detaljplan, säger Sigrid Segerström, planarkitekt och samhällsplanerare på Jokkmokks kommun.

Merparten av bygget kommer att stå på morän mark men en liten del hamnar på myrmark.

– Myrmarken är bara en liten del av ett större myrsystem mellan Jokkmokk och Gällivare och det kommer inte göra någon större påverkan, säger Sigrid Segerström.

I detaljplanen står det att "Utvecklingen av näringslivet är en prioriterad fråga och att kommunen ska verka för infrastrukturen och kommunikationer med minsta möjliga miljöpåverkan".

– Om inte detaljplanen godkänns så får vi först försöka att åtgärda eventuella brister och om det skulle visa sig helt omöjligt så får vi titta på nya platser, säger Christian Rimpi.

Allmänningen är fastighetsägare men enligt Rimpi har man inte bestämt sig för om man ska hyra ut eller sälja när det är färdigt.

– Det finns mer eller mindre goda investeringar. Det gäller att hålla tungan rätt i munnen, säger Christian Rimpi.

Några tilltänkta kunder har de inte ännu, enligt Rimpi.

Jokkmokks första serverhall ligger i Porjus och togs i bruk hösten 2018.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Velin