Aurora 17 är inte krigshets

5 september 2017 05:00

Det är ovanligt att landets försvarsminister och överbefälhavare skriver gemensamma debattartiklar. 15 maj skedde det emellertid i Dagens Nyheter.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och ÖB Micael Bydén varnade för påverkans- och informationsoperationer inför och under höstens stora militärövning Aurora 17, som genomförs 11-29 september och omfattar fler än 19000 män och kvinnor.

Tyvärr finns fog för allvarsorden. I en text 23 augusti gav PM Nilsson, politisk redaktör i Dagens Industri, flera exempel på hur ryska intressen har spridit falska uppgifter om Peter Hultqvist.

Ett exempel är en intervju som Hultqvist gav under sommaren till den japanska tidningen Asahi News.

Kort efter publiceringen ringde utländska reportrar till Försvarsdepartementet och frågade varför Sverige inte vill att andra länder ska gå med i Nato. Försvarsministern hade inte sagt något om detta, men Russia Today och Sputnik News hade falskvinklat citat från intervjun och det spred sig snabbt.

Ett annat exempel är ett falskt brev i Hultqvists namn på Försvarsdepartementets papper ställt till den ukrainska kollegan om bekräftelse av export av artilleri. Ett tredje är flera försök att skapa falska Twitterkonton i Hultqvists namn. Ett fjärde är kampanjen mot det svenska värdlandsavtalet med Nato.

I DN 15 maj konstaterade Hultqvist och Bydén:

”Påverkans- och informationsoperationer är en realitet i dagens säkerhetspolitiska miljö. Risken att sådana händelser kan ske i anslutning till Aurora 17 är uppenbar. Syftet kan vara att sprida en felaktig bild av övningens syfte och inriktning, att skapa oro hos allmänheten och underminera förtroendet för våra myndigheter.”

Mot den bakgrunden är det inte förvånande att det nu börjar dyka upp aggressiva insändar- och debattartiklar som beskriver Aurora 17 som ”krigshets”.

Sådana beskrivningar är dock inte med sanning överensstämmande.

Aurora 17 är en övning som är helt defensiv till sin karaktär. Det klart uttalade syftet är att öka Försvarsmaktens samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige – inget annat.

Att övningen sker i samarbete med andra länder är dessutom helt i linje med riksdagens – de folkvaldas – uppfattning. Sveriges försvars- och säkerhetspolitik bygger på samverkan med andra. Utifrån en militärt alliansfri position samarbetar Sverige med andra länder för att värna sitt nationella oberoende.

Förutom de nordiska och baltiska staterna kommer även USA och Frankrike att delta i Aurora 17. Det internationella bidraget uppgår till sammanlagt 1500 soldater.

Jag har all respekt för människor som demonstrerar för en fredligare värld.

Men det blir en smula knepigt när Gudrun Schyman, Mikael Wiehe och andra kritiserar Aurora 17, men inte säger ett ord om Rysslands jätteövning Zapad 17.

Det är faktiskt inte Sverige, Finland och de baltiska staterna som har annekterat Krim, beter sig aggressivt mot Ukraina eller arresterar punkbrudarna i Pussy Riots.

Rimligen borde det vara mer motiverat att demonstrera mot Putin än en övning som handlar om hur Sverige ska kunna försvaras mot incidenter eller väpnade angrepp.

Det är helt i linje med den internationella folkrätten att öva för att kränkningar av Sveriges territorium ska kunna upptäckas och avvisas.

”Det handlar om att värna svenska grundläggande nationella och suveräna intressen”, som Hultqvist och Bydén med all rätt understryker i sin DN-artikel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!